Varvtalsregulatorer, vanliga frågor (F.A.Q.)

Notera att detta inlägg är utdaterat och inte aktuellt längre, vi sparar bara detta av sentimentalt värde.

Obs. Nya regler kommer snart vad gäller besiktning av A-traktorer #

Här är texten kopierad från transportstyrelsens sida 2017-06-14:

”NÄR DE NYA REGLERNA TRÄDER I KRAFT INFÖRS KRAV PÅ BESIKTNING FÖR A-TRAKTOR OCH TRAKTOR B” #

A-traktor och traktor b ska besiktas första gången senast 48 månader efter den månad då ursprungsfordonet, det vill säga bilen, lastbilen eller annat fordon, togs i trafik första gången.

Att du nyregistrerar en A-traktor innebär inte att du automatiskt ska besikta ditt fordon efter 48 månader. När du ska besikta ditt fordon igen beror på när det ursprungliga fordonet togs i trafik första gången.

Efter den första besiktningen ska fordonet besiktas senast 2 år efter den månad då dess föregående fullständiga besiktning utfördes.

SÅ PÅVERKAS DU #

Regeländringen påverkar dig först 2018. Du kommer att behöva ha gjort en godkänd besiktning under den senaste 24-månadersperioden, bakåt i tiden räknat, från den 20 maj 2018 för att slippa körförbud.

Det innebär i praktiken att A-traktor och traktor b, som det ser ut idag, behöver besiktas på dagen den 20 maj 2018. Om fordonet besiktas innan dess är det i form av en trafiksäkerhetskontroll och det registreras inte som en godkänd kontrollbesiktning. Det pågår dock ett arbete med att se över vilka övergångsregler som behövs för att underlätta övergången till de nya reglerna.”

Varför är det bra med en varvtalsregulator i en A-traktor? #

Lagen säger att en A-traktor få gå högst 30km/tim. En vanlig ombyggd bil brukar användas, och för att få ned möjlig hastighet är det vanligt att montera dubbla växellådor, dvs ytterligare en växellåda efter den ordinarie. Resultatet blir  dock att för att åka i 30km/tim måste man ha mycket högt varv på motorn (4-5000 varv/min) vilket är obekvämt, dyrt (drar mycket bränsle) och miljövidrigt! Det finns en lösning och det är H-versionen. Med den korrekt installerad godkänns den och ger en A-traktorn som kan köras med behagligt lågt varvtal i 30km/tim

OBS: Tidigare har lagen sagt högst 30km/tim +10%, dvs 33km/tim men under 2023 skrevs detta om.

”+ & -” är det svår att installera? #

Inget behöver kopplas bort, man bara ansluter jord till chassi, +12V och brytare till tändspolen (gäller ”Standard”-versionen). H-versionen behöver lite mer installationsarbete. Bl.a måste regulatorn och dess anslutning till tändspole/magnetventil skyddas och plomberas vid besiktning.

Hur ställer man in varvtalet? #

Man varvar till 2/3 av det varv man vill ha som högsta varvtal, och trycker sedan via ett hål i höljet på en knapp som finns inne i regulatorn.

Enklast är att först ta reda på varvtalet: kör i 22km/tim, läs av varvtalet.

Håll motorn på det varvtalet, tryck på knappen. Sedan kommer den att bryta på 33km/tim ( 30 + 10% ).

Hur fungerar den? #

I regulatorn finns en processor som ligger och mäter varvtalet och hastighet hela tiden. Om det överstiger inställt värde tas gnistan bort till tändstiften.

Är det lagligt att ha varvtalsregulator? #

Ja, det är lagligt att ha varvtalsregulator. Dock finns vissa krav på installationen för att det ska bli godkänt. Kom ihåg att protokollet från registreringsbesiktningen ska stämma överens med bilens utförande. Om inte finns risk att man får föreläggande om ombesiktning vid ev kontroll. Man får inte ändra sättet att begränsa hastigheten utan att besikta om bilen.

Fiffla inte med bilen så att den ändå går att köra fortare. Både ditt och din förälders körkort kan bli indraget…

Godkänner bilprovningen 1 växellåda + varvtalsregulator? #

Vi har fått rapporter från kunder som har besiktat och fått godkänt. Dock om man läser bilprovningens regler så får varvtalsbegränsningen inte vara mer än 10% under motorns maxvarvtal. Kolla för säkerhets skull med bilprovningen och visa hur du vill göra, och fråga hur dom vill att installationen bör se ut. Sunda förnuftet säger ju att den nuvarande regeln är motsatt allt miljötänkande, ger oljud, dålig komfort mm.

En A-traktor med H-varvtalsregulator kan glida fram i 30 på ca 2000varv på 2:ans växel! Så ska det naturligtvis vara.

Powered by BetterDocs