Mät alla In och Ut kanaler på H-CAN (03-140)

Mät alla In och Ut kanaler på H-CAN (artnr:03-140) för att vi ska kunna veta vad bilen har för gaspedal värden och vad H-CAN har för inställt värde.


Bilens regnummer: 
Tar du jorden från bilens gaspedal eller bilens chassi jord? 
Jord: 

För att se vilket värde det kommer från gaspedalen gör på detta vis. #

Full tändning på 
In1: 
Ut1: 
In2: 
Ut2: 
Full tändning på ”gaspedal nedtryckt” 
In1: 
Ut1: 
In2: 
Ut2: 

Vad H-CAN har för inställt värde gör på detta vis. #

Full tändning på ”med knapp nedtryckt på H-CAN” 
In1: 
Ut1: 
In2: 
Ut2: 
Full tändning på ”med knapp nedtryckt” och ”gaspedal nedtryckt”   
In1: 
Ut1: 
In2: 
Ut2: 

Bild på In och Ut kanalerna. #

Powered by BetterDocs