Installationsexempel 2 – H-Version

I detta exempel på en Suzuki X90, har jag försökt göra systemet så slutet som möjligt genom att bygga 2 boxar som är monterade inifrån på hållare som svetsats och skruvats fast i bilen. Avsikten är att det ska vara mycket svårt att manipulera systemet, så att bilbesiktningsföretaget ska kunna godkänna installationen. Röret mellan boxarna är ett plastat vvs rör som är draget i ett stycke. En av boxarna är placerade i motorrum med H-regulator, den andra sitter placerad nära bakaxeln. Efter injustering av induktiv givare samt hastighet och varvtal sparats i regulatorn registreringsbesiktades fordonet. Lock skruvas på med envägsskruv och plomberades av besiktningsföretaget.
Vid besiktningen medtogs även ett intyg för utväxling med uträkning på hastighet på lägsta växeln. Även en installations beskrivning medtogs.

Bild 2.  Box i motorrum med H-regulator o int tändspole. Placerad i trång och slutbar svetsad plåtlåda som efter kontroll ska förslutas med envägsskruv samt plomberas av besiktningsföretag. 2 ledare kabeln uppe till höger är för shiftlight.
Bild 3. Samma box i motorrum sluten o plomberad.
Bild 4 Induktiv givare placerad i svetsad box, justerad och färdig för inspektion av besiktningsföretag.
Bild 5. Boxen är fast skruvad i ett bakstycke som är skruvad i bakaxel och fastsvetsad i bakaxelrör.
Bild 6. Boxen är fast skruvad i ett bakstycke som är skruvad i bakaxel och fastsvetsad i bakaxelrör.
Bild 7. Försluten med envägsskruv samt plomberad av besiktnings företag. Allt för att besiktningsman ska känna sig så säker som möjligt i sin bedömning av fordonet kontra kraven från TS.
Bild 8. Försluten med envägsskruv samt plomberad av besiktnings företag. Allt för att besiktningsman ska känna sig så säker som möjligt i sin bedömning av fordonet kontra kraven från TS.

För att denna typ av bil ska klara hastighetskrav på 1a växeln måste hjulen bytas ut till hjul med mindre hjulomkrets. Jag valde storlek 165/45R15 och det fungerade.Ett gått råd inför bygget är att hålla dialog med personen som slutligen ska bedöma dit bygge, kontakta besiktningsföretag i tidigt stadie. Presentera dina tankar och funderingar och försök komma överens om vad som kan accepteras innan du lagt ner för mycket tid och pengar.Detta är den viktigaste biten på hela bygget så här ska läggas extra mycket energi. 

Uppdaterat senast 2016-05-14

Powered by BetterDocs