Anvisning H-CAN Volvo (03-140)

OBS VIKTIGT! Det krävs grundläggande kunskaper rörande bilelektronik för att koppla in denna produkt. Vid felaktig inkoppling kan produkten skadas, eller önskat resultat utebli. Vid felaktig inkoppling kan även produkten skadas efter en viss tid. Support ges endast i mån av tid, uteslutande på e-post och vi förbehåller oss rätten att neka support om du som installerar ej besitter rätt kompetens. Kontakta en av våra ÅF om du behöver hjälp. Se ÅF-lista på denna länk.

Introduktion #

I det här avsnittet så går vi igenom hur man gör för att installera H-CAN till din Volvo. Det är väldigt viktigt att man följer denna guide till punkt och pricka. Gör man fel så får man ibland återställa och göra om. Viktigt att man inte har bråttom för att riskera ha sönder din utrustning eller förstöra något mot bilen.

OBS! Missa ej checklistan i slutet av manualen innan du besiktar.

Inkoppling – CANBUS #

Beroende på vilken årsmodell du har på din bil så har vi olika sätt att komma åt CANBUS. Yngre Volvo efter 2005 har CAN L och H direkt på OBD-uttaget, medan äldre modeller har CAN L och H bakom radio.

 • Volvo 05 och senare: OBD-uttaget – Kontrollera stift 6 och 14 i OBD-uttaget.
  Kontroll görs genom att mät spänning (Volt) på respektive stift med andra tändningsläge påslaget. Du ska ha ca 2.5V på respektive stift. Stift 6 är CAN Hög och stift 14 är CAN Låg (Viktigt! H-CAN ska EJ jordas i OBD uttaget)
 • Volvo 00-04: Bakom radio – Grön och Vit kabel bakom stereon, i stereons kontaktstycke.
  Här har du två kablar som är tvinnade med varann, vit är CAN Hög och grön är CAN Låg.
 • Volvo S70 och V70L: Under torkaramarna – Grön och Vit kabel under torkararmarnas plastskydd finns en tjock kabelstam. Här hittar du det grönvita tvinnade CANBUS kabelparet. OBS! I S70 och V70 L ska regulatorn ha konstant +12 matning, ej matning från pedalen.

Kopplingsschema till Volvo. #

Klicka här för att komma till kopplingsschema.

OBS – Viktigt #

Det är viktigt att man tar CANBUS bakom radion istället för bakom mätarhuset, ibland har det inte fungerat bakom mätarhuset så något verkar skilja sig mellan enheterna.

CAN-kabeln du förlänger med får inte överstiga 50cm. Den ska vara tvinnad.
Förlängs CAN-kabeln för långt eller ej är tvinnad, då kan följdproblem uppstå.
Det är väldigt viktigt att kontakten blir bra mot CAN-bus, det är ett digitalt datanätverk.

Inkoppling – Strömmatning och gaspedalsstyrning #

I gaspedalkontakten till Volvo finns 6 kablar. På position 2 och 5 finns de variabla signalerna som ska användas med gaspedalstyrningen. Notera att gaspedalen kan vara spegelvänd. Gör en egen referensmätning för att orientera dig i kontakten.

Innan du börjar installera – Viktigt #

Orientera dig enligt följande genom att mäta följande värden med tändning på och tomgång:

 • Pos 1 – 12v (matning, tjuva till + på H-CAN)
 • Pos 2 – 1v (digital variabel)
 • Pos 3 – 0v (jord för digital variabel)
 • Pos 4 – 0v (jord för analog variabel, tjuva till – på H-CAN)
 • Pos 5 – 0,4v (analog variabel)
 • Pos 6 – 5v (matning)

Information #

I vissa Volvo är ordningen spegelvänd. Genom att göra ovan mätning, kan du själv identifiera vilken kabel som har vilken position. Det finns ej variationer. Antingen är det som ovan, eller så är det spegelvänt. Beakta din orientering vid inkoppling i APP-sensorn. Det är viktigt att rätt kabel hamnar på rätt ställe.

Inkoppling – Viktigt att följa! #

 1. Ta av batterijorden
 2. Position 1 i gaspedalen har 12V, tjuva in dig med en strömtjuv och strömmata gaspedalstyrnigen från denna 12V matning. Använd inte någon annan +12v matning.
 3. Klipp av och förläng bägge kablarna med variabel spänning, märk upp dem så du vet vilken kabel som går vart.
 4. Kabel på position 5 som kommer från pedalen ska kopplas till IN1
  Samma kabel som går vidare till bilens styrdon, ska kopplas på UT1
 5. Kabel på position 2 som kommer från pedalen ska kopplas till IN2
  Samma kabel som går vidare till bilens styrdon, ska kopplas på UT2
 6. Ta jord till gaspedalstyrningen från gaspedalens position 4 med tex strömtjuv – VIKTIGT!
 7. Kontrollera att inkopplingen är korrekt en sista gång innan du stoppar tillbaka batterijorden

Viktigt! #

 1. Alla anslutningar ska vara ”hela och rena” och göra bra kontakt
 2. Jordpunkten är extra viktig att den tas från pos 4 i gaspedalens kontakt, samt gör bra kontakt där. Jorda inte H-CAN i chassi eller OBD kontakt. Använd bara pedaljord.

OBS #

Efter inkoppling visar In2 0V oavsett gaspådrag. Detta är helt normalt.

Checklista inför besiktning med H-CAN #

Boka ej besiktningstid innan samtliga punkter nedan är uppfyllda godkänt!

– Bilen går ej över 30km/h
– Bilen går ej över 30km/h även om ABS-systemet eller liknande sätts ur funktion
– Bilens eventuella farthållare är demonterad permanent
– Växlar som gör att bilen går fortare än 30km/h på tomgång, är bortkopplade (endast manuell)
– Hastighetsregulatorn är inbyggd och redo för plombering
– Punkten där gaspedalen påverkas är skyddad eller redo för plombering
– CAN Hög/Låg samt +12v matningsledare är rimligt skyddade mot oavsiktlig skada
– Jag har fått intyg och kontrollerat att mitt intyg är giltigt

Förarinstruktion / Safe mode förklaring #

Safe mode finns till för att skydda mot manipulation. Det är viktigt att föraren av fordonet läser igenom denna text.

H-CAN inaktiverar gaspedalen i de lägen
– hastighet inte kan läsas av
– pedalposition inte kan läsas av
– varvtal inte kan läsas av

vidare inaktiverar H-CAN även gaspedalen om
– hastighet är 0km/h men varv är över 1000rpm, eller gaspedalen trycks ner, mer än 5 sekunder utan en hastighet över 0km/h

Det innebär att H-CAN inaktiverar gaspedalen om du ger gas stillastående. H-CAN aktiverar även safemode om bilen autochokar över 1000rpm stillastående. Fordonet måste rulla lite framåt/bakåt för att gaspedalen åter ska bli aktiv när du hamnat i detta läge.

Safe mode uppträder olika i olika bilar, men det finns bara 2 lägen för safemode
– Pedalaktiverad safemode = gaspedalen är helt död i 5 sekunders intervaller, med gaspådrag varannan sekund
– Varvaktiverad safemode = det går alltid att varva upp till 1000 varv i safemode, gaspedalen är alltid aktiv men bara upp till 1000 varv

Varvaktiverad safe mode är vanligare än pedalaktiverad safe mode.

Samexistens med felkodläsare #

Vissa felkodläsare, ofta bättre märken som tex Bosch, kan ha problem med att kommunicera med bilens datorer om H-CAN är installerad. Detta beror på att H-CAN skickar diagnostikfrågor till bilen och felkodläsaren känner inte igen denna trafik. Såhär gör du för att kringå problemet:

 1. Stäng av bilen och vänta 5 minuter
 2. Leta rätt på anslutningspunkten där CAN är taget till H-CAN. Detta är ofta vid OBD-porten, men kan även vara på andra ställen såsom bakom mätarhus, bakom stereo eller i en kabelhärva.
 3. Lyft bort CANL samt CANH
 4. Nu är H-CAN bortkopplad från bilens CAN system och felkodläsaren kan göra sitt jobb, starta tändningen gör jobbet med felkodläsaren och gå vidare till punkt 5 när du är klar med felkodläsaren.
 5. Stäng av bilen och vänta 5 minuter
 6. Sätt tillbaka CANL samt CANH, tänk på att vara elektrisk noggrann.
 7. Nu är installationen återställd.

iCarsoft är ett märke felkodläsare som i stort sett alltid fungerar även med H-CAN installerad.

Powered by BetterDocs