Återförsäljare, krav och villkor

Information #

Att arbeta med A-traktorer professionellt som verkstad är mycket olikt vanliga reservdelsbyten. Det är otaliga variabler som kan påverka och inträffa under byggets gång, inte bara vad gäller hastighetsreglering. Inte sällan har en eller flera individer varit på installationerna och det kan sätta sin prägel. Att lämna fasta priser på montering ska endast göras i de fall man känner sig 100% säker på att det går vägen som tänkt. Och även då ta höjd för att det kanske inträffar något oförutsett. 

Det är av yttersta vikt att du som verkstad är väl införstådd med att det kan tillstöta problem och att dessa kan behöva åtgärdas utan att du får betalt för tiden. Detta gäller bygget i stort, inte bara vad kommer till hastighetsreglering.

Om det redan finns återförsäljare i ditt närområde, kan det förhindra att ansökan godkänns. 

Minimumkrav för återförsäljare #

För att bli återförsäljare av Loh Electronics AB produkter för hastighetsbegränsning i fordon måste du och ditt företag uppfylla följande krav:

 1. Vara över 18 år och ha ett registrerat företag
 2. Besitta tidigare erfarenhet av montering av våra produkter för hastighetsbegränsning
 3. Besitta rätt tekniska kunskaper i inkoppling av bil-el
 4. Företagets affärer måste skötas korrekt och seriöst
 5. Uppnå en förväntad årsvolym om minst 30tkr i omsättning (ca 2500:- / månad)
 6. Ha köpt för 15000:- senaste 3-6 månaderna i eget företagsnamn
 7. Du får inte under några omständigheter vara behjälplig med manipulation eller metoder för urkoppling av installerad utrustning. Detta är strängt förbjudet.

Villkor för Loh Electronics AB återförsäljarprogram #

 1. All montering måste utföras enligt bästa möjliga tekniska omständigheter. Korrekt elektrisk inkoppling är ett grundläggande krav.
 2. All montering sker på egen risk, Loh Electronics AB är aldrig ersättningsskyldiga för skador som kan uppkomma vid montering, vare sig på produkter som installeras eller redan finns installerade i fordonet.
 3. Loh Electronics AB ersätter aldrig felsökningskostnader av något slag. Oavsett grundorsak.
 4. Är det något som inte fungerar efter inkoppling eller behöver anpassas så hjälper Loh Electronics i största möjliga mån till med felsökningen via support på mail och telefon för att säkerställa att lösningen kommer igång. Anpassningar av produkter är i regel utan kostnad.
 5. Loh Electronics AB ersätter aldrig besiktningskostnader i någon form oavsett grundorsak till att en ny besiktning eller regbesiktning blir aktuell.
 6. Du åtar dig att installera det från Loh Electronics sortiment som är mest rätt för kundens bil och med funktion i fokus, tex H-CAN, H reg, App-sensor etc.

Loh Electronics AB har rätt att utan föregående avisering avsluta återförsäljarprogrammet för enskilda ÅF om villkoren ej uppfylls eller om oegentligheter upptäcks. 

Powered by BetterDocs