H-REG – Toyota Camry


Varvsignal #

Varvsignal är taget från generatorn.


Hastighetssignal #

Hastighetssignalen är tagen från lila/gul kabel bakom mätarhuset.


Tändspole/tändkassett #

Tändspole/tändkassettens plus matning bryts och kopplas vidare till relät (03-190). Precis som kopplingsschemat nedan. (Pilarna visar vart tändkassetten är).

Kopplingsschema.


+12v #

Dubbelsäkring används för att ström mata H-regulatorn från bilens säkringsbox.


Spärrplatta #

Hemma gjord spärrplatta. Plattan spärrar 4 & 5 växel.


Mellanvägg #

Byggnation av baklucka och mellanvägg.

Tack till Henrik med familj!


Powered by BetterDocs