Anvisning Hastighetsregulator H-CAN (03-140)

OBS VIKTIGT! Det krävs grundläggande kunskaper rörande bilelektronik för att koppla in denna produkt. Vid felaktig inkoppling kan produkten skadas, eller önskat resultat utebli. Vid felaktig inkoppling kan även produkten skadas efter en viss tid. Support ges endast i mån av tid, uteslutande på e-post och vi förbehåller oss rätten att neka support om du som installerar ej besitter rätt kompetens. Kontakta en av våra ÅF om du behöver hjälp. Se ÅF-lista på denna länk.


Introduktion #

Denna anvisning gäller för alla H-CAN förutom H-CAN till Volvo. För H-CAN till Volvo, se denna länk.

I det här avsnittet så går vi igenom hur man ska installera en Hastighetsregulatorn H-CAN till en bil. Vi kommer att gå igenom hur du ska ansluta för att komma in i bilens system, hur man ansluter nere vid gaspedalen och så går vi igenom funktioner och vad som kan vara bra att tänka på.

OBS! Missa ej checklistan i slutet av manualen innan du besiktar.

Vad krävs för montering #

 1. Vid installation ska batteri kopplas bort från bil. Koppla bort pluspol (+), låt jord (-) sitta kvar.
 2. Tillgång till multimeter och grundläggande kunskap om 12V likspänning.
 3. Var noggrann vid installation för att minimera risken att något kortsluts.
 4. Det är väldigt viktigt att man har rätt spänning på bilbatteriet. Anslut laddare om det tar tid!

Detta behövs för att installera Hastighetsregulator H-CAN #

 1. Lämplig slang att dra kablar i – Dels för att skydda men även för att förhindra manipulation.
 2. Elkabel rekommenderad storlek 0,75-1,25 mm².
 3. Lödkolv eller klämhylsor som gör bra kontakt.
 4. Övrig kunskap om bilen för att hitta canbus och ansluta korrekt.

OBS #

Denna installation är väldigt viktig att man följer anvisningar som ges här eller som vi gett ut specifikt mot bilen. Om vi inte får bra kontakt med canbus eller om man ansluter fel nere vid gaspedalen så kan man ställa bilen i s.k. “limp-home” vilket kommer ställa till det vid test av installationen.

Anslut batteriladdare medan ni installerar, tänk på att bilbatteri inte ska vara anslutet under montering av vårt system, men om vi inte har minst 12V så kan du få problem vid uppstart!

För att installera denna produkt måste du ha grundläggande kunskaper i bilel och 12v system. Vill du ha hjälp med inkopplingen? Se om en återförsäljare finns nära dig www.lohelectronics.se/aterforsaljarlista

Anslutning och funktion #

MärkningFunktion
++12V Tändning (får ej dippa när du drar på startmotorn, ska ej vara konstant)
Jord (Antingen ta chassi eller pedaljord – Viktigt!)
CANLCAN Låg signal
CANHCAN Hög signal
IN1Ingång från bilens variabla gaspedalledning nr 1 (från pedal)
UT1Utgång från bilens variabla gaspedalledning nr 1 (till motorstyrning)
IN2Ingång från bilens variabla gaspedalledning nr 2 (från pedal)
UT2Utgång från bilens variabla gaspedalledning nr 2 (till motorstyrning)
APPStyrsignal mot installation av extern brytning som relä eller extern gaspedalsstyrning
AUXAnvänds ej
Vid anslutning så ska det inte finnas någon exponerad koppar från kabeln. Skala av så att kabelhöljet möter kontakten – Viktigt!

OBS #

Tänk på att vi måste ha bra kontakt med bilens canbus och framförallt att ström och jord inte glappar. Det bästa är att löda in sig mot canbus kablarna eller att man har strömtjuvar som gör rejält med kontakt.

CAN-kabeln du förlänger med får inte överstiga 50cm. Den ska vara tvinnad.
Förlängs CAN-kabeln för långt eller ej är tvinnad, då kan följdproblem uppstå.
Det är väldigt viktigt att kontakten blir bra mot CAN-bus, det är ett digitalt datanätverk.

Skydd mot manipulation #

För att installationen ska kunna godkännas av besiktningsföretaget måste anslutningar mellan regulator
och bilen plomberas/skyddas. Övriga anslutningar ska vara robust utförda. Det är en bra idé att muntligen
kontrollera din installation med bilprovningen innan besiktning samt att gå igenom checklistan på sista
sidan i denna bruksanvisning.

Om hastighetsmätning är ur funktion #

För att säkra att hastigheten inte ska bli för hög om hastighetsmätningen slutat fungera finns följande
funktion: Om gaspedalen hålls ner sammanlagt 3 sekunder utan att en hastighet har kunnat läsas av,
kommer regulatorn att försättas i safe-mode/felsäkert läge. Detta läge förhindrar gaspådrag från gaspedal
till motorstyrning och släpper endast igenom 25% av aktuellt gaspådrag i 2 sekunder, var 5e sekund. Detta
är tillräckligt för att ta sig ur det felsäkra läget om föraren hamnat där i normalfallet, som släpper så fort
bilen når 1km/h. Det är således normalt att det inte går att gasa stillastående. I vissa bilar tillåts varvtal upp
till 1200varv. Bilen kompatibilitet bestämmer om det blir tomgång eller gas upp till 1200varv i safemode.

Anslutning mot canbus #

Många bilar har ett så kallat canbus system för att skicka data mellan olika komponenter i bilen så som t.ex. styrning mellan bränsle, tändning, lampor m.fl. Canbus är ett stort och omfattande system som har olika delar för att styra specifika utrustning i bilen. Typiskt sätt att lokalisera en canbus-slinga är genom att kolla på kablarna, canbus-kablarna kommer i par och CAN Hög och CAN Låg är tvinnade med varann.

Normal inkoppling till CAN mot OBD #

CAN Hög finns på plats 6 i bilens OBD-kontakt.
CAN Låg finns på plats 14 i bilens OBD-kontakt

Orientering i OBD-kontakt (färger endast förslag)
Position 16 har konstant +12v. Använd endast i exceptionellt nödfall. Är H-CAN konstant strömsatt kan den förhindra bilens styrdon att gå i viloläge vilket kan resultera i ett urladdat batteri.

Alternativ inkoppling till CAN #

För bilar upp till -08 och ibland även senare är det vanligt att CAN måste tas från annat ställe i bilen, direkt mot styrdonet eller liknande. Se vår sida www.lohel.se/biltips eller byggbeskrivningar för inkopplingstips. Eller kontakta support@lohelectronics.se för specifika instruktioner. Tex Volvo före 2005, BMW E60/E90 före LCI etc. kräver alternativ inkoppling.

Strömförsörjning till H-CAN #

Konstant ström finns på plats 16 och jord på plats 5 i OBD uttaget. Vi rekommenderar inte att ha H-CAN på konstant ström. Detta kan förhindra bilens styrdon att gå i viloläge vilket kan resultera i ett urladdat batteri.

Vi rekommenderar i första hand nyckelström, men det är viktigt att regulatorn ej blir strömlös när man vrider på startmotorn. Många bilar, tex BMW, MB, Volvo, Suzuki m.fl. kräver korrekt 15-matning så den blir strömlös när man vrider av nyckeln. I annat fall kan batteriet laddas ur. Strömmen till regulatorn får inte brytas när startmotorn går, använd tändström/startström från bilen om OBD kontakt ej används. Kontrollmät alltid.

Det går bra att använda vanliga strömtjuvar för att koppla in till CAN H, CAN L, plus och minus – bara bilens kablar är tillräckligt kraftiga. Överväg bästa möjliga anslutning till bilens CAN H och CAN L. Var uppmärksam på att strömtjuvens spår inte är för stora, så den ej perforerar kabelisoleringen tillräckligt.

Det går ofta att hitta CAN Hög och CAN Låg även på andra ställen i bilen, men i OBD porten finns de på dedikerade platser och är därmed mycket enkla att hitta. I vissa bilar måste canbus-tas ifrån tex. rattstången eller annat styrdon.

Anslutning mot gaspedalen #

Anslutningen nere vid gaspedalen är väldigt viktig att man får rätt. Om det kopplas fel så kommer bilen tro att gaspedalen är trasig vilket drar igång s.k. limp-home funktioner i bilen.

Inkoppling av gaspedalsstyrning #

Kontrollmät enligt instruktion nedan för att vara säker på att din H-CAN har rätt inställning till din bil.
Ha full tändning på (sista läget innan startmotor). Mät upp varje kabel i gaspedalen och anteckna
vilket värde (Volt) de har vid tomgång samt vid full gas. Gaspedalens kontakt måste sitta kvar i pedalen under
hela tiden du mäter.

Mätning görs såhär #

 1. Multimeterns minus på bra chassijord
 2. Stick ner multimeterns plus ned i kontakten om den är öppen, eller stick försiktigt igenom
  isoleringen på varje ledare. Anteckna värdet vid tomgång, tryck ner gaspedalen till fullgas och
  anteckna även detta värde.

Inkoppling av IN/UT1-2 #

Nu har du en lista på värden där vanligtvis två är varierande. För den vanligaste gaspedalen så är den variabla spänningen 0,35 och 0,7 (ca). Best practice är att du ska koppla in det lägre värdet på In1 och högre värdet på In2. In är alltid från pedal, och Ut är alltid till motorstyrning.

Mycket viktigt att du ej har korsat kablarna In och Ut. Till exempel så bilens kabel på In1 går ut på Ut2. Kontrollmät att In1 och Ut1 respektive In2 och Ut2 är exakt lika vid uppsläppt knapp och regulator påslagen.

Inställning av UT-kanalerna #

H-CAN är väldigt specifik mot bilmodell och vi håller på att gå över på digitala filter på produkten. Detta gäller modeller som vi tidigare har kännedom om och därav kan avgöra vad inställningen ska vara satt emot. Men om ni skulle behöva göra en inställning så läs nedan.

Manuell trimpotentiometerUtan manuell trimpotentiometer
Inställning är möjlig av dig.
Ha regulatorn spänningssatt, ha en multimeter ansluten med minussidan till 0V. Tryck på programmeringsknappen samtidigt som du mäter:
1. Mät på Ut1 och ställ in värdet från In1 på R11
2. Mät på Ut2 och ställ in värdet från In2 på R10
Inställningen är redan gjord, du kan inte justera.
Ha som tumregel att alltid lägga bilens lägre volt på In1/Ut1 och högre volt på In2/Ut2.
In är alltid från pedal
Ut är alltid upp till bil
R10 och R11 finns under locket i H-CAN, ta bort locket helt och hållet för att kunna justera detta.

Limp-home #

Här går vi igenom klassiska limp-home effekter på bilar som kan bli en följd av felaktig inkoppling mot gaspedalen, alterantivt fel värde justerat på UT1/2, men som snabbt åtgärdas bara felet rättas till.

 1. Ökad tomgång
 2. Ingen gasrespons
 3. Seg gasrespons
 4. Felkoder (motorlampa)
 5. Bilen går oroligt
 6. Bilen går otroligt segt

Inställning av hastighetsbegränsning #

 1. Ha motorn igång på tomgångsvarv.
 2. Tryck på knappen några sekunder tills lysdiod Set (nr2) tänds och indikerar inställningsmod. I detta läge börjar regulatorn med att sätta hastigheten till 25km/tim.
 3. Klicka sen på knappen en gång för varje km/h du vill öka hastigheten. För att åstad komma 30km/h klicka 5 gånger. För varje klick blinkar den röda lysdioden Brk (nr4) till.
 4. Sluta klicka, så återgår regulatorn till nomal drift efter några sekunder.

Inställningen kan göras om hur många gånger som helst. Repetera bara från steg 1 varje gång.

Nr / BenämningFunktionDiod
On (diod nr1)Indikerar att regulatorn är i drift, har spänning på.
Set (diod nr2)Indikerar att regulatorn är i inställningsmod. Och kan stega upp hastighetsinställning.
För varje klick ökas hastigheten med 1km/h med början från 25km/h
Inställningsmod aktiveras efter nedtryckning av inställningsknapp.
Ska ej justeras under färd.
Msg (diod nr3)Kommunikations-indikering. Då tändning är på skall denna lysa fast och indikera att Canbus svarar på regulatorns begäran om värden. Den lyser fast så länge det finns kommunikation.
– Släckt MSG lampa när tändningen är på = ingen kommunikation (kontrollera anslutningar)
Brk (diod nr4)Brytning. Då hastighet överskrids lyser denna röd. Vid inställning blinkar denna 1 gång för varje km/h som hastigheten ökas.
– Brk tänds även i ”Safe mode”
Brk blinkar och Msg ej lyser = ingen kommunikation (kontrollera anslutningar)
Msg = släckt
Brk = blinkar
Indikerar att kommunikation med bilens Canbus är bruten.
Regulatorn bryter/stannar

Tips vid inkoppling #

I vår webbutik hittar du tips och inkopplingsförslag relaterat till specifika bilar. Titta på vår sida
www.lohelectronics.se/biltips om vi har information som berör just din bil.

Vi har även lite byggbeskrivningar som kanske hjälper dig på traven vid installationen.
hsupport.lohelectronics.se/byggbeskrivningar/

Viktig information innan besiktning #

Mycket viktigt att tänka på om du ska besikta (se checklista nedanför).
Ta kontakt med bilprovningskontoret och beskriv hur du tänkt att installera inför besiktning, för att höra dig för om det är något du behöver anpassa dig till. Beställ inte besiktningstid innan allt fungerar i bilen.

All typ av installation av varvtalsregulatorn och dess tillbehör måste ske på sådant sätt att ledningar och kontakter skyddas och i vissa fall även plomberas. Vi kan inte svara på vad som är godkänt eller inte då alla installationer ser olika ut och har olika förutsättningar.

Skydd mot manipulation och plombering – Viktigt! #

För att installationen ska kunna godkännas av besiktningsorganet måste regulatorn byggas in i en plomberingslåda. Övriga anslutningar ska vara robust utförda. Det är en stark rekommendation att muntligen kontrollera din installation med bilprovningen innan besiktning.

Inbyggnadslådan kan komma att plomberas med plomb som har ett serienummer. Detta i sig är inget problem. Men det är väldigt viktigt att plomberingsnummer ej skrivs in i registreringsbeviset för bilen. Om så görs, kan det komma att behövas en ny registreringsbesiktning om plomberingen bryts på grund av att innehållet i lådan behöver service. Det är därför viktigt och vår rekommendation att Plombnr ska ej skrivas in i registreringsbeviset.

Det är ej rimligt att service och underhåll på bilen ska generera ny registreringsbesiktning. Det är inte en kostnad som kan belastas Loh Electronics AB och rimligen inte heller dig som brukare av fordonet. Det finns inga generella regler om att plomberingsnummer ska skrivas in i registreringsbeviset. Detta är upp till varje enskild besiktningsman. Vi uppmuntrar istället att plomberingsnummer rapporteras till Loh Electronics AB för registerhållning och äkthetsprövning fram i tiden. Eller att plombering sker på annat sätt.

Växellådor – rekommendation #

Bil med manuell växellåda #

Vår rekommendation är att man tar bort 4an o 5an (Tex. i växelföraren om det räcker för bilprovningen)
Detta för att regulatorn aldrig ska tillåta en högre hastighet än 30km/h. Även vid tomgång på en hög växel
kan bilen gå fortare än 30km/h om man ej spärrar bort växlar i en manuell växellåda.

Bil med automatisk växellåda #

Du behöver ej modifiera växellådan i en bil med automatisk växellåda. Vid tomgång kommer inte
uppväxling ske.

Checklista inför besiktning med H-CAN #

Boka ej besiktningstid innan samtliga punkter nedan är uppfyllda godkänt!

– Bilen går ej över 30km/h
– Bilen går ej över 30km/h även om ABS-systemet eller liknande sätts ur funktion
– Bilens eventuella farthållare är demonterad permanent
– Växlar som gör att bilen går fortare än 30km/h på tomgång, är bortkopplade (endast manuell)
– Hastighetsregulatorn är inbyggd och redo för plombering
– Punkten där gaspedalen påverkas är skyddad eller redo för plombering
– CAN Hög/Låg samt +12v matningsledare är rimligt skyddade mot oavsiktlig skada
– Jag har fått intyg och kontrollerat att mitt intyg är giltigt

Förarinstruktion #

Det är viktigt att föraren av fordonet läser igenom denna text. Spara gärna detta papper i bilen.

H-CAN inaktiverar gaspedalen i de lägen hastighet inte kan läsas av. Det innebär att fordonet måste rulla lite framåt för att gaspedalen åter ska bli aktiv i vissa lägen. H-CAN beaktar även pedalpositionen för att underlätta start från stillastående. I de flesta bilar kommer man ej märka av denna begränsning då spärren släpper omedelbart fordonet börjar rulla.

Start från stillastående vid plan mark #

Vid start från stillastående räcker det med att släppa foten från bromsen (automat) eller släppa upp
kopplingen (manuell).

Start från stillastående vid uppförsbacke #

Vid start från uppförsbacke, ge full gas och invänta aktivering av gaspedalen som sker inom 5 sekunder. I sällsynta fall eller extremt sluttande backe kan det hjälpa att lägga i neutral (automat) eller trampa koppling (manuell) och rulla några meter bakåt för att ge hastighetsinformation till H-CAN som då omedelbart aktiverar gaspedalen. Gaspedalen hålls aktiv i 15 sekunder efter sista hastigheten kunnat avläsas.

Start från stillastående vid nedförsbacke #

Släpp gasen och låt fordonet rulla framåt, gaspedalen aktiveras direkt när du får fordonet i rörelse.

Powered by BetterDocs