Utrustning från Loh Electronics AB har 2 års garanti oavsett vem det är som köpt produkten. Så länge det går att visa ett giltigt kvitto så kan vi vidta åtgärd. Åtgärden baseras på hur lång tid som passerat från inköpsdatum.

Garantiärende kommer att ställas mot företaget som du köpt produkten av. Köps den direkt av Loh Electronics AB så ska du prata med oss. Om produkt kommer från någon återförsäljare så får ni ta kontakt med dem för att komma på en lösning. Vår affär gäller mot återförsäljaren inte slutkund.

Garanti kommer endast godkännas om

  1. Kvitto finns att visa
  2. Kvitto måste vara inom 2 år från inköpsdagen
  3. Garantiformulär måste fyllas i och skickas in

Garanti är förbrukad om

  1. Produkt är vatten eller fuktskadad
  2. Om försegling bryts
  3. System har blivit manipulerat med fjärrbrytare eller annat
  4. Det går att tydligt se att systemet skadat för hand

För att komma igång med ärendet så ska ni fylla i ett formulär som ni kan hitta här

Skapa ett garantiärende