Släta ut varvtalssignal från generator (W-uttag)

  • Notera att storleken på motstånd kan variera men använder man ett 4.7kOhms motstånd så får man en lite större skillnad redan på direkten, ibland kan det vara för stort och ibland kan det vara för litet.

Powered by BetterDocs