Installationsexempel 1 – H-Version

INSTALLATION AV H-REGULATOR

Första installationen gjordes på en Volvo 745 av en av våra kunder.

Bild 1. Installationen gjordes med en prototyp av H-regulatorn

UTDRAG AV VVFS 2003 : 19
A-traktor skall vara så ombyggd att dess högsta konstruktiva hastighet uppgår till högst 30 km/h på horisontell väg. Ombyggnaden skall vara så konstruerad och utförd att det endast med stor svårighet går att öka A-traktorns högsta konstruktiva hastighet. A-traktorns hastighet på lägsta växeln skall vara högst 10km/h vid 2/3 av ursprungsmotorns maximala varvtal.

Exempel hur man kan göra installationen i en Volvo 745.a med Regina tändsystem
Så här gjorde jag:
Man måste montera dubbla växellådor för att kunna uppfylla ett av kraven (“10 km/tim” ovan) i VVFS 2003 : 19.
Denna extra låda kommer att fungera som en hög och lågväxel.
Jag började med att dela en M40 växellåda för att komma åt backdrevet som sitter på huvudaxeln:

Bild 2
Bild 3

Jag slipade bort så var fjärde kugge blev kvar, på dessa kuggar kommer den induktivagivaren att känna av hastigheten. För varje kugg kommer en puls genom den induktiva givaren att förmedlas till regulatorn. Här blir det 8 pulser per varv. Det räcker med 4 pulser per varv men 8 ger ändå bättre upplösning på hastighet.

Bild 4 Drevet som ska ge pulser till induktiva givaren

Monterade ihop växellådan. Montera 1.ans gaffel på backens växelförare och svetsade samman backen och 4.ans växelförare förskjutna, så 1.an är i och 4.an i friläge. Samt svetsade på ett öra till givaren:

Bild 5
Bild 6

Den lilla tappen som sticker upp är för att kunna växla lådan.
Jag monterade växellådan med kardan axel mellan växellådorna, så den kom bakom handbromsen.

Bild 7
Bild 8
Bild 9
Bild 10a
Bild 10b, Givaren sticker upp från växellåda locket, så jag byggde in den uppstickande delen.
Bild 11.  Stålrör genom kardan tunneln
Bild 12, Inbyggnad av H-regulatorn

Drog sedan ett stålrör genom kardan tunneln upp till plåtlåda som jag byggt som kommer innehålla tändspolen och regulatorn:

Både locket till givaren och lådan i motorrummet kommer att plomberas och skruvas igen vid reg besiktningen med såna här envägsskruvar:

Bild 13, Envägsskruvar

Dessutom är allt inkapslat så att man inte kommer åt det, utan att bryta plomberingen eller göra större åverkan på installationen.

Bild 14.  Förlängde kablarna till regulatorn så man kan ha den i kupen när man ställer in den.

Ställde in varvtalsregulatorn så den bryter vid 1000 varv.
Hastighetsregulatorn ställde jag in att bryta vid 30 km/h med hjälp av en gps. När den bryter vid 30 km/h så går det att tvinga den till ca 32 km/h, detta är okej då det är tillåtet att skilja 10% på hastigheten.
Monterade tillbaka regulatorn i lådan.

Bild 15
Bild 16
Bild 17, Den plomberade lådan som rymmer tändspole och H-regulator.

Sen är var det tid till bevis på registreringsbesiktning . Den blev godkänd! !

OBS: Ha en dialog med besiktningen, för alla bilbesiktningsföretag vet inte hur det fungerar . Men detta uppfyller kraven som finns i VVFS 2003:19

Intyg som besiktningen kräver.
Denna kan användas som mall:

Intyg för ombyggnation av bil till a-traktor
Fordon: Volvo 740 -91
Reg nr: XXX 999
Motor: B230F
Maxvarv: 5900rpm
Främre växellåda: Volvo m47
Utväxling: 1.an 4,03
2.an 2,16
3.an 1,37
Bakre växellåda: Volvo m40
Utväxling: 1.an 3,13
4.an 1,0
Bakaxelutväxling: 3,73
Fälgstorlek: 15 tum
Däckens rullomkrets: 1,952m
Hastighet med lägsta växelen vid 2/3 av max varv
3940/4,03/3,13/3,73*1,952*0,06 = 9,8 km/h
Hastighet med högsta växelen vid inställt värde
1300/1,37/1,0/3,73*1,952*0,06 = 29,7 km/h

ÄNDRINGAR AV URSPRUNGSFORDONET.
Taket är kapat samt bakluckan framflyttad,svetsad hyttvägg bakom stolarna,bakdörrar igensvetsade, monterat barlastflak,monterat extra växellåda.

BEGRÄNSNING AV HASTIGHET OCH DESS FUNKTION.
På bakre växellådan sitter en induktiv givare som räknar på ett drev i växellådan, denna ger pulser till en regulator som är placerad vid tändspolen. När pulserna till regulatorn når inställt värde bryter den strömmen till tändspolen. Om pulserna från induktiva givaren skulle försvinna så går automatiskt varvtalsregulator in och bryter vid inställt varvtal, så traktorn max gör 30 km/h. Denna märks av när traktorn står stilla för då ger inte givaren någon puls. Skulle regulatorn gå sönder av någon anledning kommer ingen ström fram till tändspolen.
All elektronik så som givare,regulator,kablar och tändspole är inkapslat i metallrör och lådor som är plomberade.
Den bakre växellådan har 1:an och 4:ans växlar kvar och fungerar som en hög och lågväxel, så denna går att växla med en separat spak bakom förarstolen. Främre växellåda har backen samt 1:an -3:ans växlar kvar. 4:an – 5:ans växlar är spärrade enbart vid växelspaken så de inte går at lägga i. Anledningen till att de inte används är att traktorn inte orkar dra i dessa växlar. Om man ändå skulle få i de högre växlarna går inte traktorn fortare ändå, för regulatorn bryter genom pulserna från givaren

Regulatorn är av H-model från Loh Electronics AB, induktivagivaren är från samma företag.
Loh Electronics AB
Stallgatan 11
70226 Örebro.
telefon_____019-7070360.
www.lohelectronics.se
email: info@lohelectronics.se

NAMN:__________________________________
DATUM/ORT:_____________________________
UNDERSKRIFT:____________________________

Har du frågor på denna beskrivning kontakta oss gärna på vår mail-support: support@lohelectronics.se

Powered by BetterDocs