Ombyggnad av personbil till A-traktor

Ursprungsbil: BMW 316ti årsmodell 2002

ID XXX

Registreringsnummer: XXX

Motorvarvtal vid maxeffekt: 5500 rpm

Växellåda 1: Original BMW 316ti

Utväxling lägsta växel: 4,23

Utväxling högsta växel: 1,00

Växellåda 2: Volvo M40

Utväxling lägsta växel: 3,13

Utväxling högsta växel: 1,00

Utväxling differential 3,38

Hjul: 225/45ZR17 94W

Rullomkrets hjul: 1,913 meter

Beräkning av konstruktiv hastighet 2/3 av varvtal vid maxeffekt och lägsta växel i båda växellådorna:
5500 x 2 / 3 x 60 / 4,23 / 3,13 / 3,38 x 1,913 / 1000 = 9,4 km/h

Byggbeskrivning

En Volvo M40 växellåda har monteras mellan original växellåda och differentialen. Volvolådans växelförare har sammansvetsats så att endast växel 1 och 4 kan användas. Växelföraren för backväxeln har demonterats. Växelspaken till Volvolådan har dragits upp i kupén och fungerar som hög och lågväxel.

Begränsning av högsta hastighet sker elektroniskt via en styrbox (Loh Electronics H-version). Signal för hastighet hämtas via en förstärkare från (Loh Electronics) från den induktiva ABS-givaren på vänster framhjul. Signal för varvtal hämtas från en pålödning i bilens generator.

Hestighetsreglering sker genom en styrbox (Loh Electronics) för gaspedalen. Vid uppnådd hastighet på 30 km/h upphör gaspedalens verkan och gaspådraget blir samma som på tomgång oavsett hur nedtryckt pedalen är. Den högsta konstruktiva hastigheten blir således 30 km/h.

Skydd mot manipulation sker genom att de båda styrboxarna har monterats i en metallbox som kan förseglas. Motorns hela kabelstam för gaspedalen (sex trådar) har dragits in i metallboxen och mellan metallboxen och gaspedalen har en metallmantlad sextrådig kabel monterats.

När motorn startas och bilen står still är den begränsad till ett varvtal som motsvarar 30 km/h på högsta växeln i båda lådorna (BMW vx 5 och Volvo vx 4), vilket är cirka 1000 rpm.

Så snart bilen börjar rulla upphör varvtalsbegränsningen och hastighetsbegränsning via gaspådraget träder in istället.  Skulle hastighetssignal in upphöra så kommer hastighetsregulatorn uppfatta att bilen står still och då blir bilens maxvarv cirka 1000 rpm enligt ovan. Detta endast är en teoretisk hastighet eftersom bilen inte kan köras på växel 5+4 vid detta låga varvtal utan att motorn stannar. Maximal hastighet är i realiteten betydligt under tillåtna 30 km/h med användbara växlar.

Skulle både hastighetssignalen och varvtalssignalen in upphöra så kommer hela gaspedalens funktion att upphöra inom 20 sekunder och motorn kan då bara köras på tomgång.

Om styrboxen inte får strömförsörjning finns ingen funktion i gaspedalen och motorn kan då bara köras på tomgång.

Då reglerna föreskriver att 60% av bilens vikt ska kunna belasta bakhjulen har bakluckan kompletterats med ett svetsat barlastflak.

För att begränsa antalet passagerare och för att inte bilen ska kunna användas för godsbefordran har bilens baksäte demonterats och bakom framsätena har monterats en svetsad skiljevägg baserad på 25×25 mm fyrkantsrör. Denna vägg har två vertikala linjer. Den lägre omedelbart bakom framsätena och den andra precis bakom fästena för sidodörrarnas airbags. Mellan de vertikala plåtarna har en horisontell plåt monterats. Hela konstruktionen är sammansvetsad. Genom detta är det inte möjligt att ha passagerare bakom framsätena och bilens säkerhetsfunktioner bibehålls genom att sidoairbagsen sitter kvar i sina originalfästen.

Bakluckan är öppningsbar för att kunna serva de tekniska installationer som finns där. Genom att barlastflaket sitter i bakluckan upptas det utrymme som tidigare var bagageutrymme och fordonet kan således inte längre användas för godsbefordran.

Inga bärande delar i bilens kaross har ändrats och således har fordonets ursprungliga säkerhet bibehållits. Skiljeväggen och baslastflaket försämrar inte styvheten eller bärigheten.

Linköping 2019-05-08

Powered by BetterDocs