Ändring i hantering av intyg för H-Version och H-CAN

Under hösten 2021 inför vi en ny hantering kring våra intyg för Varvtalsregulator H-Version (03-164) samt Hastighetsregulator H-CAN (03-140). Varje intyg blir unikt för bilen och endast 1 intyg kan vara aktivt åt gången. Detta ska valideras av besiktningsorganet som utför besiktningen, genom att scanna en QR-kod på själva intyget. Valideringen går fort och är klar på några sekunder. 

Vi gör denna ändring för att minska risken för piratkopierade intyg.

Hur ser ett äkta intyg ut?
Du kan ladda ner ett exempel på denna länk.

Fördelar
– Intyget blir betydligt mer värdefullt och betydelsefullt vid rätt hantering
– Intyget kan utfärdas direkt, utan behov av fysisk leverans, digital leverans bli exakt lika användbar
– Intyget kan återkallas även efter leverans, om oegentligheter upptäcks
– Intyget har en giltighetstid

Vad ska du som innehavare av intyget (ägare till bilen) tänka på?
Kontrollera att intyget är giltigt genom att scanna QR-koden på intyget. Följ instruktionerna på skärmen, men lås inte intyget. Det är besiktningsorganets uppgift. Ett låst intyg, kan inte användas igen.

Vad ska besiktningsorganet tänka på?
Kontrollera äktheten enkelt genom att scanna QR-koden med mobilkameran. Lås intyget efter validering, följ bara den enkla instruktionen sidan som kommer fram.

Nytt intyg?
Via länken kan du begära ett nytt intyg till din bil: https://www.lohelectronics.se/catalog/helpers/intyg.php

Powered by BetterDocs