Kopplingsschema till Volvo med H-CAN (03-140)

Volvo 2005-Uppåt #

Kontrollera stift 6 och 14 i OBD-uttaget.
Kontroll görs genom att mät spänning (Volt) på respektive stift med andra tändningsläge påslaget. Du ska ha ca 2.5V på respektive stift. Stift 6 är CAN Hög och stift 14 är CAN Låg (Viktigt! H-CAN ska EJ jordas i OBD uttaget)


Volvo 2000-2004 #

Grön och Vit kabel bakom stereon, i stereons kontaktstycke. Eventuellt kan grön och vit tvinnat kabelpar vara bakom mätarhuset. Här har du två kablar som är tvinnade med varann, vit är CAN-Hög och grön är CAN-Låg.


Volvo 1998-2000 (S70 och V70L) #

Grön och Vit kabel under torkararmarnas plastskydd finns en tjock kabelstam. Här hittar du det grönvita tvinnade CANBUS kabelparet. OBS! I S70 och V70 L ska regulatorn ha konstant +12 matning, ej matning från pedalen.

Alternativ 2, Volvo 1998-2000 (S70 och V70L) #

Under torkararmarnas plastskydd finns en tjock kabelstam som bild nedan visar. Här kan du göra hela inkopplingen med H-CAN-VOLVO.

  • Grön och vit tvinnat kabelpar är CAN-bus till H-CAN. Grön=CAN-Låg och vit=CAN-Hög.
  • Rosa kabel ska klippas, från styrdonet till Ut2 och vidare ner i bilen mot pedalen ska till In2.
  • Blå kabel som är märkt 0,4v i bilden ska till Ut1 från styrdonet och vidare ner i bilen på In1
  • Brun är jord o ska bara strömtjuvas/lödas till H-CAN (03-140).
  • +12v ta konstant från batteriplus.
  • Se hela byggbeskrivningen till Volvo V70L.

Powered by BetterDocs