Kopplingsschema Tändspole Bosch & solid-state relä

Kopplingsschema #

Information om hur man skyddar sig #

Det är viktigt att man kopplar detta korrekt, det är för att skydda vårt system från spänningsspikar. Viktigaste momenten är att man kopplar regulatorn parallellt mot tändspolen och att man använder relä.

Förklaring #

När vi stänger av strömmen till tändspolen så är det inte helt ovanligt att det kommer spänningsspikar på väldigt hög spänning (Volt). När detta sker så går det väldigt fort i sjön och om man har tagit ström till Varvtalsregulatorn på samma kabel som relä och därav tändspolen sitter på så kommer regulatorn att jorda av den här strömspiken. Ibland går regulator sönder på direkten, ibland tappar den kvalité och kommer tillslut att sluta fungera.

Lösningen #

Lösningen är väldigt enkel och det är att vi kopplar in Varvtalsregulatorn parallellt mot relä och tändsystemet. Det finns alltid en alternativ strömkälla som vi kan plocka ström ifrån som ligger på en annan sida av bilens elsystem. Bästa är att mäta av säkringsboxarna i bilarna för att hitta 12V som är aktiv när du har tändning påslagen men något som är viktigt är att strömmen inte försvinner när du vrider på startmotorn.

Tips #

Volvo 7/940 #

Använd säkring NR12 som har 12V med första, andra och tredje hacket på nyckeln (startmotorn). Den säkringen är perfekt att använda till vårt system. Säkringen är av standard-storlek och strömtapp finns här!

Powered by BetterDocs