H-Reg – Volvo 740/940

Volvo 945, 1997, Motorkod: B230FK

Information #

Fordonet är utrustat med Varvtalsregulator H-version (03-164) som styr tändspolen.

Inställning av varvtal och hastighet #

Brytvarvtal: ca 1200 RPM
Hastighetgräns: 30km/h

Signaler till Varvtalsregulator H-version #

Varvtalssignal tas ifrån vevaxellägesgivare vid JPT-kontakt vid torpedväggen (Blå kabel, position 2).
Hastighetssignal tas ifrån bilens egna pulsande hastighetssignal. (Grön/vit kabel till mätarhus)

Strömförsörjning till Varvtalsregulator H-Version #

Strömmatning via säkring NR12 bakom askkoppen i hytten (stadig ström vid tändning på, strömlös vid tändning av).

Plombering och skydd #

Inkopplingen till tändspolen är skyddad med plomberingstråd.

Installationen #

Här går vi igenom alla moment för att du ska kunna installera systemet till din bil.

Varvtalssignal #

Bild visar låda färdiginstallerad och redo för plombering. Varvtal tas ifrån vevaxellägesgivare med snabbkontakt. Signalen tas via JPT-kontakten som visas uppe till höger. Position av kontakten är längs torpedväggen bakom insug.
Tydligare bild på kabeln med signal. Blå kabel sitter på position 2 i JPT-kontakten.

Ström och hastighetssignal #

Bild visar inlopp för hastighetsignalen, hål är borrat i torpedväggen strax över rattstången.
I denna slang har vi två kablar, en som ska upp till mätarhus och tjuvas på för att ta hastighet och en som ska dras mot säkringsboxen bakom askkoppen.

Hastighetssignal #

Hastighetssignal tas ifrån bakom mätarhusets grön/vit kabel. Och den här kabeln är direkt ansluten till givaren i bakaxeln.

OBS! #

Den här signalen fungerar oftast bra, men ibland kan det vara problem med givaren som gör att vi har signal på denna kabel hela tiden. Man kan försöka att ta ur givaren och göra rent den för att få bort problemet men om man inte får signal eller att regulator t.ex. hoppar över i hastighetsläge även fast du står still så är något fel och då behöver man byta givare eller också använda Induktiv givare istället.

Strömförsörjning till Regulator #

Strömmatning är tagen från säkringshållaren NR 12. Denna strömkälla är riktig 15-matning som ej dippar när man drar startmotorn.

Förklaring #

Anledningen till varför vi använder extern ström till Regulatorn är för att skydda regulatorn från att behöva jorda av strömspikar som kan komma förbi relä (även med likriktardiod). Detta har blivit ett krav pga. slitage från bilarna!

Lådans innehåll #

Borra hål i lådan så att tändspole går igenom bottendelen. Regulatorn sitter fast i lådan och relä sitter fast på regulator. Genomgående bult för jord till relä och regulator, jordfläta på baksidan mot kaross för att garantera bra jord till utrustningen. Regulatorn styr relät, som i sin tur styr tändspolen.

OBS! #

  1. På bilden ser man inte men vi använder annan strömkälla till regulatorn, alltså så tar inte relä och regulator ström från samma position (blå kabel) – Detta är för att skydda regulatorn från strömspikar!
  2. Regulator och relä har egen jord, alltså inte samma jord som tändspole använder.

Inställning av systemet ska göras och sedan är bilen klar för att besiktas. Prata med din besiktning om hur de vill göra plombering. Ibland gör man det innan, ibland gör man det på station. Rekommenderar alltså starkt att prata med besiktningen ni tänkt använda!

Exempel på plombering

Powered by BetterDocs