H-Reg – BMW 325d E91 -07

Inledning #

I den här beskrivningen så kommer vi gå igenom hur man installerar en Varvtalsregulator H-Version, Cannect Twinpulse och Gaspedalsstyrning mot en BMW 325d E91 från 2007. Detta gäller även anslutning mot 5-serie (E60) och det spelar ingen roll om det är bensin eller diesel. På den här bilen har vi valt att använda Cannect Twinpulse för att komma åt hastighet och varvtalssignal från bilens Canbus system.

Information #

Fordonet är utrustat med Varvtalsregulator H-version (03-164) och varv/hastighet begränsas på gaspedalen med gaspedalsstyrning (03-170), bägge produkterna från Loh Electronics AB.

Inställning av varvtal och hastighet #

Brytvarvtal: ca 1100 RPM
Hastighetsgräns: 30km/h

Signalen till Varvtalsregulator H-Version #

Insignaler till Varvtalsregulator H-version tas ifrån fordonets PT-CAN (canbus) med hjälp av CANM8 CANNECT TWINPULSE som är ett canbus interface för att skapa en pulserande utgång för varv och hastighet. Insignalerna går ej att manipulera. – CANM8 CANNECT TWINPULSE är inbyggd i samma låda som Varvtalsregulator och gaspedalstyrning.

Installationen #

Nu går vi igenom hur vi gjort installationen och förklarar hur du ska göra om du vill göra på samma vis.

Anslutning mot Canbus #

Anslutning mot canbus kan man göra på lite olika vis. Det viktiga är bara att vi kommer åt rätt sida av canbus så att vi kan få varvtal- och hastighetssignal till regulatorn. Det är viktigt att vi ansluter rätt kabel på rätt plats mot Twinpulse.

CAN Hög = Grönorange kabel
CAN Låg = Grön kabel

Mer information om interfacet kan nås på dess hemsida: http://www.ncs-systems.com/canm8-twinpulse.html

Bild visar inkopplingspunkt för canbus nätverket till CAN-interfacet CANM8 CANNECT TWINPULSE. Inkopplingen är gjord på fordonets PT-CAN anslutningen till kablar bakom mätarhuset görs via lödning för att göra bra kontakt och även hålla bra i framtiden.

Anslutning för att ta ström #

Anslutning till gaspedal #

I den här bilen har vi valt att ta bort pedalen för att kunna pilla in kabel under matta och ut precis där vi vill ha den.

Denna kommer leda till en väldigt isolerad installation för att förhindra manipulation. Befintliga kablar som gick till pedalen tidigare är klippta och kommer lödas på den gråa flerledarkabeln på bilden.

Via kabeln som ni ser på bilden så löder vi på en den klippta gaspedalskontakten och tillbaka till bilens kablage.

Kapsling och position av Regulator, APP-sensor och Twinpulse #

Nu börjar vi bli klara och ska bara dra igenom kablarna till vår monteringslåda (03-152) och sedan ställer vi in systemet så att det fungerar som det ska inför besiktningen. Tillsammans med Cannect Twinpulse så får vi tag på både varvtal och hastighet. Detta går indirekt mot Canbus och om t.ex. ABS-säkringen tas bort så kommer regulatorn bara hålla sig på varvtalsbrytning hela tiden.

Här har vi alla enheter inne i en och samma låda (03-152). Enheterna sitter fast av dubbelhäftande tejp.

Nu ska vi plombera, tar bara fram detta för att se hur vi gjort klart projektet. Däremot så har det ändrats en del på reglerna sedan detta bygge gjordes så att för att hålla dagens standard så ska du inte plombering.

Bara för att visa hur vi gjort plombering, notera nya regler vilket gör att besiktningen vill att ni kommer med öppen låda för att de ska kunna kontrollera lådan innan bilen är godkänd!
Sedan monterar vi lådan vid rattstången över pedalerna.

Lycka till med ditt projekt! #

Tänk på att detta inlägg kanske är lite utdaterat efter publicering. Det är väldigt viktigt att ni kontrollerar med er besiktning för att hålla bygget helt uppdaterat med de senaste reglerna.

Powered by BetterDocs