H-CAN- Volkswagen Beetle -07

Beskrivning av A-Traktorbygge #

Tack till Dan Möller.

Identitetsmärkning #

Bilen är märkt med Chassinummer på följande ställen:

  1. Vindrutan (synligt)
  2. Bredvid reservdäcket (numera inbyggt)

3. Primära chassinumret, instansat under baksätet, behöver vara läsbart. Jag valde att bygga en inspektionslucka.


Begränsning av växlar #

Jag har valt att inte spärra några växlar då jag mätte hastigheten på tomgång, på plan mark och högsta växel ligger bilen stadigt runt 25,4 km/ timmen. Med hastighetsbegränsningen inkopplad och med högsta växel ilagd så ligger bilen på ett varvtal strax under 1000, vilket är behagligt att färdas i.

Följande text är direkt från tillverkaren av hastighetsbegränsningen (LOH Electronics)

H-CAN (03-140)
Kontrollera så bilen inte går fortare än 30 km/h på plan mark med kopplingen uppsläppt med högsta växel ilagd. Om din högsta växel är 5 och bilen inte går fortare än 30 på plan mark, då behöver du inte spärra några växlar. Om bilen rullar fortare än 30 på högsta växeln på tomgång, då behöver du spärra bort de växlar som gör att bilen går för fort på tomgång. Ofta går detta bra genom att modifiera växelföraren på ett robust och erforderligt sätt, men kontrollera med ditt besiktningskontor för att se vilka regler som gäller för ditt bygge. Varvtalet begränsas aldrig av regulator H-CAN. Det är bara hastigheten som ligger till grund för spärrning av motorn. Inbyggda skydd mot manipulation finns, men det är inte samma sak som en varvtalsspärr i detta fall.


Hastighetsbegränsning #

Jag har valt att använda mig av en lösning från LOH Electronics för att begränsa hastigheten. Jag använder även låda och plomberingsvajrar.

Material #


Installation #

Jag valde att ta HCAN signalerna, både hög och låg från kablarna strax innan de går in till ECU’n. Jag tar även strömmen från samma ställe. Så Ignition + HCAN high + HCAN low från kablaget strax innan ECU. Jag placerar lådan bredvid, i utrymmet under panelen framför föraren. Alla kablar skyddas med hjälp av stålslangar. Lådan är inte plomberad, jag förstår att det vill besiktningen göra, men hål är borrade och jag har 2 plomberingsvajrar förberedda. Jag har även förberett för plombering av gaspedalskopplingen.

Figur 1: ECU och dess kablage.

Figur 2: CAN-Hög (orange/svart), CAN-Låg(orange/brun).

Figur 3:Kablar skyddade av stålslangar

Figur 4: Gaspedalskontakt, till höger med plombering vajer.


Kort om hur hastigheten begränsas och SAFE mode #

Följande texter är direkt från tillverkaren (LOH Electronics AB) #

Denna regulator skiljer sig mot tidigare modeller på så sätt att den inte bryter fordonet till tomgång vid uppnådd hastighetsgräns, den reglerar hastigheten i stället. Det innebär att den efterliknar en fartbegränsare i en modern bil tex. Du kan hålla full gas och låta H-CAN göra jobbet. Regleringen till den inställda hastigheten är ryckfri. H-CAN hanterar även “ABS-problemet” som man kan råka ut för om man tex programmerar om bilens ECU. Med en vanlig ECU spärrning räcker det oftast med att rycka abs-säkringen, för att åtnjuta fri fart. Eller så kan ägaren programmera om styrdonet ifrån OBD-porten, vilket också är vanligt att det går med hjälp av en dator i knät. Detta går ej med H-CAN, som dels är ett utanpåliggande system och har programvara för att hantera manipulation”

Om hastighetsmätning är ur funktion (ABS-säkring ur tex) #

För att säkra att hastigheten inte ska bli för hög om hastighetsmätningen slutat fungera finns följande
funktion: Om gaspedalen hålls ner sammanlagt 5 sekunder utan att en hastighet har kunnat läsas av,
kommer regulatorn att försättas i safe-mode/felsäkert läge. Detta läge förhindrar gaspådrag från gaspedal till motorstyrning och släpper endast igenom 25% av aktuellt gaspådrag i 2 sekunder, var 5e sekund. Detta är tillräckligt för att ta sig ur det felsäkra läget om föraren hamnat där i normalfallet, som släpper så fort bilen når 1km/h. Det är således normalt att det inte går att gasa stillastående.


Safemode förklaring #

Safemode finns till för att skydda mot manipulation. #

H-CAN inaktiverar gaspedalen i de lägena
– hastighet inte kan läsas av
– pedalposition inte kan läsas av
– varvtal inte kan läsas av

vidare inaktiverar H-CAN även gaspedalen om
– hastighet är 0km/h men varv är över 1000rpm, eller gaspedalen trycks ner, mer än 5 sekunder utan en hastighet över 0km/h

Det innebär att H-CAN inaktiverar gaspedalen om du ger gas stillastående. H-CAN aktiverar även safemode om bilen autochokar över 1000rpm stillastående. Fordonet måste rulla lite framåt/bakåt för att gaspedalen åter ska bli aktiv när du hamnat i detta läge.

Safemode uppträder olika i olika bilar, men det finns bara 2 lägen för safemode
– Pedalaktiverad safemode = gaspedalen är helt död i 5 sekunders intervaller, med gaspådrag varannan sekund
– Varvaktiverad safemode = det går alltid att varva upp till 1000 varv i safemode, gaspedalen är alltid aktiv men bara upp till 1000 varv

På min bil så gäller alltså första läget, pedalaktiverad safemode


Viktfördelning #

Enligt mina efterforskningar innan köpet så behöver man inte vikta denna modell för att klara 60/40. Jag valde i alla fall att plocka ur reservhjulet, baksätet och ryggstödet bak. För att ytterligare öka marginalen valde jag att lägga in ca 50 kg i fronten. Med denna vikt blir det större marginaler, samtidigt som det ligger under tillåtet axelttryck fram (940kg)

Figur 5:Vikter i ramen, säkrade med bultar och bakom fästet till stötdämparen


Kopplingsanordning #

Fast dragkrok svanhals – Bosal – Elsatsval : 7-polig

Airbags #

Jag har kvar alla airbags.


Avspärrning av lastutrymme #

Jag har valt att bygga bort allt lastutrymme med hjälp av en kombination av låda och galler. Gallret är 50x50x3. När framsätet är fullt bakskjutet, med en rimlig lutning är det ca 2–3 cm till lådan. Innanför bakluckan har jag lämnat ett par cm, mest för att kunna komma åt att byta baklampor, men även för att förvara varningstriangeln.

Figur 6: Avstånd framsäte – avspärrning

Figur 7: Galler

Figur 8:utrymme för åtkomst av lampor


Figur 9:Lådan är byggd på en ram som är fäst i chassit.

Resultatet #

Powered by BetterDocs