H-REG – SAAB 9000 CD -89

Regulatorn är monterad i en kopplingslåda, art nr 03-151, placerad i motorrum, på vänster sida vid
startbatteri. Inkoppling är gjord enl. bilaga 2 & 3.

Bild 1. Placering varvtalsregulator (H-reg) i motorrum

+12V plockas via säkringslåda med hjälp av strömtapp art. nr 03-311 (se också bilaga 1)

Bild 2. Strömtapp

Hastighetssignal
Hastighetssignal tas ifrån vänster drivaxel med hjälp av induktiv givare art. nr 03-185, tillsammans med
kabelsats 03-188 (se bilaga 1). Ett fäste för givaren har konstruerats och en tandskiva har tillverkats som monterats på drivaxeln (se bild 3). Fästet kapslar in givaren för skydd mot åverkan. Kablaget är draget i en skyddsslang av metall.


Varvtalssignal
Varvtalssignal tas ifrån statorlindning på generator, märkt ”W”. Kablaget är draget i en skyddsslang av metall.

Bild 5. installation av varvtalssignal på generator

Växelbegränsning
Växellådan är mekaniskt spärrad på 5:e växeln. Montageskruvar är fastsvetsade för skydd mot åverkan.

Bild 6. Växelbegränsning

Begränsning av passagerar/bagageutrymme
Bakdörrar är öppningsbara, utrymmet är begränsat enl. bild 7.

Bild 7. Utrymmesbegränsning av baksäte.

Bagagelucka är öppningsbar, utrymmet är begränsat enl. bild 8.

Bild 8. Utrymmesbegränsning av bagage.

Chassinummer, placering
Chassinummer finns på bakstammen till höger i bagaget enl. bild 9 & 10.


Bilaga 1. Ingående komponenter
Leverantör Loh Electronics

Bilaga 2. Kopplingsschema

Bilaga 3. Signalbeskrivning


Tack till Magnus!


Powered by BetterDocs