Kopplingsschema Magnetventil & relä

Kopplingsschema #

Information om hur man skyddar sig #

För att undvika att något ska gå varmt och därefter gå sönder så behöver vi koppla regulatorn på en separat strömförsörjning. Alltså ska man inte använda samma strömkälla för både relä och regulator.

Förklaring #

När vi stänger av och startar upp magnetventilen under täta intervaller så kommer magnetventilen att kräva mer ström och tillslut så kommer detta att belasta hela kabeln som försörjer både relä och magnetventilen med ström. Om regulatorn sitter kopplad på samma kabel som relä och därav magnetventilen så kommer även regulatorn att få en ökad ström på sin egna matning och när detta sker så kommer regulatorn att gå varmt och tillslut kan den gå sönder.

Lösningen #

Lösningen är väldigt enkel och det är att vi kopplar in Varvtalsregulatorn parallellt mot relä och magnetventilen. Det finns alltid en alternativ strömkälla som vi kan plocka ström ifrån som ligger på en annan sida av bilens elsystem. Bästa är att mäta av säkringsboxarna i bilarna för att hitta 12V som är aktiv när du har tändning påslagen men något som är viktigt är att strömmen inte försvinner när du vrider på startmotorn.

Tips #

Volvo 7/940 #

Använd säkring NR12 som har 12V med första, andra och tredje hacket på nyckeln (startmotorn). Den säkringen är perfekt att använda till vårt system. Säkringen är av standard-storlek och strömtapp finns här!

Powered by BetterDocs