H-CAN – BMW 520d E60 -06

Inledning #

I den här beskrivningen så går vi igenom hur du ska installera en Hastighetsregulator till en BMW E60, den här byggbeskrivningen gäller alla 5-serie modeller, bensin eller diesel spelar ingen roll fr.o.m. 2003. Nämnvärt är att 3-serie modellerna är exakt likadana när det kommer till den här typen av installation, så vi kan säga att installationsanvisningen även gäller E90 tills vi har en E90 att visa upp.

BMW 525d, 2006, Generation: E60, Motorkod: M47D20

Information #

Fordonet är utrustat med Hastighetsregulator H-CAN. H-CAN läser hastighetsdata i realtid från fordonets styrsystem. Om hastighetsinformation uteblir över 5 sekunder så uteblir gasrespons. Gasen kommer tillbaka vid förändring på hastighetssignalen.

Inställning #

Inställd hastighetsgräns: 30km/h
Inställd varvtalsbegräsning: 1200rpm (om du står still eller rycker ABS-säkring) Läs mer kring detta på H-CANs produktbeskrivning.

Skydd och plombering #

Alla inkopplingar av CANBUS och gaspedalen är lödda eller tagna via strömtjuvar vid positioner som är okej. Läs H-CANs manual för att se hur den beter sig om man t.ex. försöker manipulera CANBUS eller liknande. Anslutning mot gaspedal görs via en kabelsats och kabelsats har plomberingsvajer över sig som man måste klippa för att kunna bryta kontakt med. Sedan är alla kablar kapslade i slang för att man tydligt ska se om man varit på och försökt manipulera systemet.

Installation #

Nu går vi igenom hur Hastighetsregulatorn H-CAN är inkopplad i bilen.

Anslutning mot CANBUS #

Under handskfacket är det en kabel stam med två tvinade kablar med färgen röd och blå, där bilens CAN-Hög och CAN-Låg finns. CAN Hög = Blå kabel och CAN Låg = Röd kabel – Viktigt!

Vi tar två kablar Svart och Röd och tvinnar ihop dessa. Via strömtjuv monterar vi en svart kabel på den blåa kabeln (CAN Hög) och en röd kabel på den röda (CAN Låg). De två tvinade kablarna (röd/svart) går in i plomberings slang vidare till H-CAN som kommer placeras över gaspedalen.

Vi passar även på att dra en extra kabel som ska leverera 12V spänningen från bilens säkringshållare i skuffen (passagerarsidan). Det blev enklast att dra kabeln i samband med CANBUS-kablarna för att minimera dragningen senare i bilen eftersom vi måste över på passagerarsidan. Kabeln dras sedan genom hela bilen tills vi kommer bakom hjulhuset höger bak.

Väldigt viktigt att CAN Hög och CAN Låg gör ordentligt med kontakt. Bäst är att löda men strömtjuv fungerar också. Tänk på att inte ta för stor strömtjuv bara!

Strömmatning #

Vi drar kabeln som visas på tidigare bild, hela vägen till säkringsboxen som ligger placerad i skuffen på passagerarsidan och kopplar in oss via en s.k. strömtapp för standard-storlek av säkring. Första säkringsraden i mitten är 12V spänningen tagen ifrån. Vidare fram till H-CAN. Säkringen har 0V när bilen är avstängd och har 12V när tändning är på och hela vägen till bilen startar upp.

Ingen spännings dipp får hända annars kommer regulatorn att starta om sig.

Vi kopplar in oss på säkringsnummer F87

Inkoppling mot gaspedal #

Vi använder en färdig kabelsats för att ansluta H-CAN till gaspedalen.


KABELFÄRG
ANSLUTNINGFUNKTION
GULIN 1Sensor 1 in
BRUNUT 1Sensor 2 in
VITIN 2Sensor 1 ut
RÖDUT 2Sensor 2 ut
GRÖNJord
Väldigt viktigt att man kopplar detta korrekt. Att ta jord till H-CAN via gaspedalens jord (grön kabel) är väldigt viktigt för att minimera risken att det ska bli avvikelser i signalen mellan IN- och UT-kanalerna.
Kabelsats lödd mot flerledad kabel
Nu börjar det närma sig!

Kapsling #

Kontakten mellan bilen och gaspedalen kopplas ihop och plomberas med vajer.

Kapsling och position av Hastighetsregulator #

Alla kablar från gaspedal, strömförsörjning, jord, CAN-H, CAN-L är in kopplade i H-CAN regulatorn. Redo för att testköra.

Nu när jag vet att bilen bryter i 30km/h så ska allt plomberas snyggt.

Monteringslådan ska ha två stycken vajer plombering för inte kunna manipulera. Prata med din besiktning om hur de önskar att du plomberar lådan. Nu förtiden så vill besiktning att man kommer med öppen låda som bilden ovan. Prata med din besiktning – Viktigt!

Locket och vajer på.

Städat och klart!

Här har vi en färdig installation, H-CAN läggs upp över pedalerna och surras fast så bra som möjligt.

Lycka till med ditt projekt! #

Tänk på att detta inlägg kanske är lite utdaterat efter publicering. Det är väldigt viktigt att ni kontrollerar med er besiktning för att hålla bygget helt uppdaterat med de senaste reglerna.

Powered by BetterDocs