Kopplingsschema till magnetventil på en Volvo D24

Kopplingsschema  #

Bilden ovan visar 15v matningen till magnetventilen på en Volvo D24. #

  1. Den befintliga 15v matningen till magnetventilen (rödsvarta kabeln på bilden ovan) kopplas in till stift 3 på reläet.
  2. Stift 5 på reläet kopplas i sin tur vidare till magnetventilen. (Enligt bilden nedan)

Powered by BetterDocs