Kopplingsschema till magnetventil på en Volvo D24

Magnetventil Volvo D24 #

Bild visar 15v matningen till magnetventilen på en Volvo D24.

Kopplingsschema  #

  1. Den befintliga 15v matningen till magnetventilen (rödsvarta kabeln på bilden ovan) kopplas in till stift 3 på reläet.
  2. Stift 5 på reläet kopplas i sin tur vidare till magnetventilen. (Enligt bilden nedan)

Vanligt problem med Volvo D24 och H-REG #

Har du kopplat in H-REG i din D24, men får problem med att motorn stängs av vid 30km/h, och inte startar igen av sig själv under 30km/h?

En lösning på det är att göra rent fjädern i magnetventilen eller att ta bort fjädern helt. Det brukar fungera till 99%. 

Det som händer är att när H-regulatorn bryter på hastighet, så fjädrar inte fjädern tillbaks och det resulterar att fjädern fastnar och motorn stängs av vid ca 30km/h. 


Powered by BetterDocs