Anvisning Induktiv givare (03-185)

Information om signal och pulser #

Givaren används att mäta hastighet genom att mäta på t.ex en drivknut på bilens mellanaxel eller drivaxel.
Upplösningen i hastighet beror bl.a. på antalet pulser per hjulvarv.

Bakhjulsdriven bil #

Om givaren sätts på kardanaxeln med 4 pulser per varv på kardanaxeln resulterar det i 12-15 pulser per hjulvarv, beroende på utväxlingen i bakaxeln. 4 pulser per varv är ett signalminimum, ju flera mätpunkter du har, desto bättre/mindre ryckig upplevs brytningen.

Framhjulsdriven bil #

Om vi ska läsa av en framhjulsdriven bil så behöver vi tänka på att vi har en 1:1 ratio eftersom vi inte kan montera givaren på någon mellanaxel innan drivaxlarna. Detta gör att drivaxeln rör sig lika många varv som hjulet. För att få en bra och pålitlig hastighetssignal så behöver vi minst 6-8 pulser, fler desto bättre. 6-8 pulser per varv är ett signalminimum, ju flera mätpunkter du har, desto bättre/mindre ryckig upplevs brytningen.

Här förklaras signalen beroende på hur många punkter som läses av

Givarens dimensioner – mm och tum #

Givaren läser inte av något som är över 8 mm från sensorn (blå toppen). Vid montering, använd dig av lysdioden på givaren
som indikation på att den känner av metallen den ska mäta mot.

Dimensioner av givaren och hur den mäter, mått angivna i mm.

Ryckig / mjuk brytning #

4 pulser per kardanvarv eller 6-8 pulser vid mätning på ett hjul, är ett signalminimum. Det är den minsta upplösningen av signalen som regulatorn klarar av att bryta på. Detta resulterar ofta i en ryckig brytning. Det är heller inte ovanligt att inbyggda signaler i bilarna (VSS) tex bakaxelgivaren i en 740/940 har en signalkvalité som resulterar i en ryckig brytning. För bästa komfort rekommenderar vi många mätpunkter, 8-10 per kardanvarv eller 12-16 per hjulvarv. Tänk dock på att inte ha för många mätpunkter, så givaren kan släppa godset mellan mätningarna.

Anslutningar och inkoppling #

Stiftplacering #

PIN 1 (L+) = +12 TÄNDNING
PIN 2 = ANVÄNDS EJ
PIN 3 (M) = 0V JORD
PIN 4 (NO) = SIGNAL

Snabbförklaring #

Hastighetssignal ansluts till ”H” på Varvtalsregulator H-Version och D-Version. På äldre regulatorer ansluts hastighet på BRUN.

Inkoppling till Varvtalsregulator H-Version eller D-Version #

  • PIN 4 (NO) (Signalutgång) – Ansluts till varvtalsregulatorns hastighetsingång (H).
  • PIN 1 (L+) (Strömförsörjning) – Ansluts till +12 tändningsspänning (EJ SAMMA STRÖM SOM TÄNDSPOLE SITTER PÅ!).
  • PIN 3 (M) (Jord) – Ansluts till närmsta jord, i chassi eller direkt på batteri

OBS! = Det är viktigt att den här +12V inte har någon signal på sig, så som tändningssignaler, kam-
/hallgivare. Om det t.ex. kommer tändningssignaler på strömförsörjningen till induktiva givaren så kan
hastighetssignalen bli störd och signaler förvrängs. Detta kan märkas genom att regulator hoppar över i
hastighetsläget även när du står still.

Funktionskontroll av signal #

Givaren pulserar positiva 12V pulser varje gång sensorn känner av metall. För att kontrollera den här
pulserande signalen, mäter vi på PIN 4 medan vi tar metallbit och för fram och tillbaka framför
sensorhuvudet (blåa toppen). När givaren är i normalläge (ingen metall detekterad) så är det 0V, när
sensorn känner av metallbiten så är utsignalen ca 12V och en orange lysdiod tänds på givaren som
indikation att den når metall.

Det är mycket viktigt att induktiva givaren monteras på ett sådant sett att den följer med chassirörelser. Testa gärna monteringen på plan fin väg och en guppig gropig grusväg. Hastigheten ska brytas vid samma värde på båda vägarna, då är monteringen bra.

Kontroll/Test av givaren #

Här visar vi hur givaren ska bete sig när den läser av t.ex. en hålplatta.

Powered by BetterDocs