H-Reg- Installationsanvisning till Volvo 740/940 med Rex/regina tändsystem

Installationsanvisning till Volvo 740/940 med Rex/regina tändsystem #

Innan du börjar är det mycket viktigt att du kopplar bort bilens bilbatteri så att bilen blir helt strömlös under tiden du kopplar. Vi rekommenderar att du tar bort jorden från batteriet.

I och med att vi inte har använt en induktiv givare för att mäta hastighetssignalen på drivande axel. Så är detta paket perfekt till din Volvo 740/940. Paket till Volvo 740/940 hastighetssignal via bilen.

Varvtalssignal: #

Varvtalssignalen tar man från t.ex. generatorn eller vevaxellägesgivaren (JPT- kontakten). Bilden visar en pålödd varvssignal på vevaxellägesgivaren (JPT-kontakten). Att löda resulterar i bra kontakt och ingen risk för glapp. Använder du strömtjuv, se till att det blir riktigt bra kontakt, vi rekommenderar röd strömtjuv. Blå strömtjuvar rekommenderas ej då dom i regel har bredare spår än tex röda strömtjuvar.

Hastighetssignal: #

Hastighetssignalen tar du från t.ex. grön/vit kabel bakom mätarhuset eller från en induktiv givare som monteras vid drivaxeln (kardanknuten). Bilden visar pålödd hastighetssignal från grön/vit kabel bakom mätarhuset. Samma princip gäller här som för varvtalssignalen, går att använda strömtjuv men bäst blir att löda.


+12v till H-regulatorn (03-164): #

+12v matningen till H-regulatorn tas med fördel ifrån bilens säkringsbox. Med ”dubbelsäkringen” som medföljer paketet så tar du strömmen enkelt från bilens säkringsbox (Nr:12)


1m och 2m plomberingsslangar: #

Både hastighetssignalen och +12v matningen till H-regulatorn dras igenom plomberingslangen som är 2 meter. Varvssignals kabeln dras igenom plomberingslangen som är 1 meter.


Kabelsats till H-REG (03-164) #

Observera att kabelfärgerna på kabelsatsen som medföljer paketet inte stämmer överens med bilderna ovan.

Röd kabel:Kopplas till dubbelsäkringen som ska sitta på Nr:12 i bilens säkringsbox.
Svart kabel:Ska kopplas till bra chassijord.
Blå kabel:UT- kanal från H-regulatorn och kopplas till stift 2 på relät
Gul Kabel:Varvtalssignal till H-regulatorn som kopplas till vevaxellägesgivaren (JPT-kontakten).
Brun kabel:Hastighetssignal till H-regulatorn och kopplas till grön/vit kabel bakom mätarhuset.

Inkoppling till Rex/Regina tändsystem #

Finns ett kopplingsschema nedan som visar hur det ska vara inkopplat till Bosch tändspole

 1. Hastighetssignalen tas från grön/vit kabel bakom mätarhuset och kopplas in i H-regulatorns ”H” kanal.
 2. Varvtalssignalen tas från vevaxellägesgivaren (JPT-kontakten) och kopplas in i H-regulatorns ”V” kanal. UT- kanalen från H-regulatorn kopplas till stift ”2” på relät.
 3. Jord från regulatorn och relät ska ha en bra chassijord.
 4. Den ”blåa” originalkabeln som sitter befintlig på tändspolen ska kopplas. ”Blå” kabel från tändspolen ska till stift ”5” på relät. Den sista ”blåa” kabeln som kommer från bilen ska kopplas till stift ”3” på relät. (Bild nedan för klarar denna punkt).

(Viktigt). Kollar man på skyddsdioden så är det en gråsilvrig del, den ska vara riktad mot stift ”3” på relät

Förklarad bild till punkt 4.

Kopplingsschema till Volvo med Rex/regina tändsystem. #


Inkoppling klar #

När inkopplingen är klar så ska det se ut på detta vis. Här kan man se hur den ”blåa” originalkabeln från tändspolen är klippt.


Shiftlight #

Shiftlight dioden som syns på kopplingsschemat är inget måste för att A-traktorn ska gå i 30km/h. Shiftlight dioden lyser blått när det är 7% kvar tills H-regulatorn bryter. Då kan du få en hjälp att släppa av foten från gaspedalen för att få en behagligare körning. Man kan säga att det endast är ett hjälpmedel till föraren.

Nedförsbackefunktionen ”X” #

För att aktivera nedförsbackefunktionen ”X” så ska X enbart jordas mot bilens chassi för att bli aktiverad. Nedförsbackefunktionen gör att H-regulatorn bryter på 30km/h om man frikopplar i en nedförsbacke. Inte ett måste för att A-traktorn ska fungera att gå i 30km/h.


Bra att veta: #

 • Det är viktigt att det är olika kulörer på installationskablarna för att det blir lättare att följa samt felsöka efter inkopping av alla kablar i H-regulatorn och till relät. Med ”kabelsatsen” som medföljer paketet så är det 5st kablar med olika kulörer som gör det enkelt att se vilken kabel som går vart.
 • Vare sig det gäller H-REG, H-CAN eller APP-sensor så ska det vara elektriskt korrekt installerat i den gröna kontakten. Ingen exponerad koppar får finnas på utsidan av kontakten. Detta är jätteviktigt eftersom det föreligger stor risk för kortslutning om det inte är elektriskt korrekt här.

Varvtals och hastighetsprogrammering #

Varvtalsprogrammering: #

 1. Vrid på full tändning.
 2. Håll in programmeringsknappen (finns under den svarta pluppen).
 3. Vrid igång bilen samtidigt som du håller in programmeringsknappen. Varva upp motor till ca 1200rpm. Släpp därefter programmeringsknappen.
 4. Du har nu gjort varvtalsprogrammering. 

Hastighetsprogrammering: #

Hissa upp bilens bakdäck för att kunna programmera in hastigheten.

 1. Vrid igång motorn.
 2. ”V” för varvtal kommer att lysa orange på H-regulatorn. Så fort du lägger i en växel och däcken börjar snurra så hoppar den orange lampan över till ”H” hastighet.
 3. Håll då in programmeringsknappen medan du kör upp till 30km/h på 3:ans växel.
 4. Släpp programmeringsknappen när du åker i 30km/h.
 5. Hastighetsprogrammeringen är nu klar.

Vilka växlar ska jag spärra på min Volvo 740/940? #

Manuell växellåda: #

Man kan säga så här, beroende vilken bilmodell det är så ska 4,5 och eventuellt 6:ans växel spärrars på alla manuella bilar. 4,5 och 6 växel är för tungt för motorn att köra 30km/h i. Vi rekommenderar att man har kvar 1,2,3 och R på alla manuella bilar.

Automat växellåda: #

Fördelen med bilar med automatlåda är att du inte behöver spärra några växlar. Viktigt att tänka på när man har en automatväxlad bil är att när man programmerar H-REG (03-164) i en Volvo 940 (automat) så måste man programmera varvtalspärren extra snävt för att den inte ska kunna gå för fort. Tex 1100 varv brukar bli bra.


A-traktorbygge del 1 och 2 på Youtube #

OBS Att dessa videos är på en Volvo med (Bosch) tändsystem. Inkopplingen är den samma, tändspolen ser bara olika ut.


Powered by BetterDocs