Installationsexempel 5 – H-Version 7/940

Inkoppling av H-regulator på Volvo 7/940 #

All inkoppling av el sker i kontakthansken till styrenhet för Tändning som sitter under instrument panelen invid rattstången.

Ta loss kontakten på tänd enheten klipp loss div buntband så räcker kabeln till dörröppningen. Dela kontakten och skala av kablarna som går till stift 6,20,17 ca 10mm. Där ska kablar lödas på och isoleras. Kabel som går till stift 16 klipps så att man kan löda på kablar i var ände.

Om man vill kan man montera en liten kabelstump på stift 6 som räcker utanför kontakten för montering av extra säkring ca 5 A (kan vara bra med lite bedövning om olyckan skulle vara framme) Inkoppling utförs inuti kontakten enligt mitt tycke utm. säkringen då förstås Lämplig kabel är 03-195 7-ledare.

Monteringslådan med relä och regulator monteras lämpligen på vänster innerskärm i motorutrymme.

Styrenhet tändning7- ledare kabelMonteringslådan, Reg mm
Stift 6 + matning1+ Reg, +Relä, +H Givare
Stift 20 – Matning2– Reg, -Relä, – H Givare 
Stift 17 RPM 3V in Regulator
Stift 16 klipptkabel5Relä stift 3
Stift 16 kabelstump mot stift6Relä stift 5
Kablar 4 och 7 kan man använda till Shiftlight-diod om man vill, om inte jordas dom i den ena änden.
Fastmontering av relä
Överskådlig bild på monteringslåda
Tydligare bild för att visa placering av monteringslåda
Montering av induktiv givare

Powered by BetterDocs