Bilder- på varvssignal

Volvo 740&940 #

Bilden visar på hallgivaren sitter. Den blå kabel tjuvar man på en kabel för att få varvsignal “V” till H-version  artnr:03-164. (Bilden är tagen från en Volvo 945) 

Volvo V70 generation 1 -99 #

Bild visar inkopplingspunkt varvsignal inlödd på signalkabeln från vevaxellägesgivare. Kabeln är permanent inlödd och skyddad i plastslang, dragen in i kupén enligt blå pil i bild ovan. (Bilden är tagen på en Volvo V70 generation 1 -99.) 

Powered by BetterDocs