H-CAN – Volkswagen Polo 2011


CAN-bus signal #

Kabel stammen under rattstången hittar vi Orange/svart & Orange/brun tvinnat kabel par. Som är CAN-bussignalerna till H-CAN (03-140). Orange/svart = CAN-Hög, Orange/brun = CAN-Låg.

Med vulktejp blir det snyggt och säkert.


+12v (spänning) #

+12v matningen till H-CAN är tagen från bilens säkringsbox med hjälp av dubbelsäkringen 03-311. Se här.


Plombering #

H-CAN ligger i den modellanpassade monteringslådan. Alla installation kablar ligger i en robusta stålombundna hydraulslangen som är mycket lättarbetad.

“Plug and Play” blir det med färdiga gaspedal kablaget. Se här. En vajerplomb runt gaspedal kontakten så det inte går att dra ut kontakten igen.


Färdigkopplat H-CAN kit – VW, Audi. #

Powered by BetterDocs