Rekommendation angående inkoppling i grön kontakt

Vare sig det gäller H-REG, H-CAN eller APP-sensor så ska det vara elektriskt korrekt installerat i den gröna kontakten. Ingen exponerad koppar får finnas på utsidan av kontakten. Detta är jätteviktigt eftersom det föreligger stor risk för kortslutning om det inte är elektriskt korrekt här.

Gör såhär:


Installationen nedan visar en korrekt och snygg H-REG installation. Att ha olika kulörer på elkablarna som går in i H-REG gör det mycket enkelt att felsöka. Till att börja med, att alla elkablar är hela och rena så risken för glapp är minimal. Det finner heller inte någon synlig koppar vid den gröna kontaktplinten och relät som kan orsaka kortslutning. Det resulterar att vi enkelt kan se vad felet är.

Se Youtube videon för att få en bra förklaring vid inkoppling till Bosch tändsystemet.


Kopplar man på detta sätt att exponerad koppar syns vid kopplingsplinten så är risken för kortslutning stor.

Ej korrekt in kopplat:


Konsekvens av kortslutning.

Powered by BetterDocs