Anvisning Kabel till induktiv givare (03-188 & 03-189)

Introduktion #

I detta dokument så går vi igenom hur kablage till induktiv givare (03-185) ska monteras. Vi går även igenom saker som är bra att tänka på samt viktig information för att man ska få ett så bra resultat som möjligt.

Inkoppling #

PositionFärgFunktionAnsluts till
1BrunStrömförsörjning+12V drivspänning (+12V med tändning påslagen)
2VitAnvänds EJAnvänds EJ
3BlåJord0V Jord (Ta samma jord som regulator)
4SvartHastighetssignalAnsluts till Varvtalsregulatorns H-kanal

Viktig information om störningar #

Koppla inte brun kabel (strömförsörjning) på samma kabel där tändspole/relä sitter kopplat mot. Det ligger signaler på kabeln från bilen som i följd påverkar hastighetssignalen. Detta är väldigt viktigt!

En mer detaljerad förklaring på detta:
Den induktiva givaren har inget filter som kan ta bort signal som kommer in på strömmatningen. Så om det ligger någon pulserande signal på strömmatningen så kommer den vara med och förvränga den hastighetssignal som varvtalsregulatorn tar emot. Som följd så kommer regulatorn att få en felaktig signal (oftast baserat på varvtal).

Viktig information om spikar och strömökningar #

Bensin och tändspole #

Att det kommer strömspikar från tändspolar är ingen nyhet. Om man tar ström till givaren (brun) på samma kabel som tändspole/relä sitter anslutet så lider regulatorn risk att få strömspikar på processorn som sköter signalen.

Diesel och magnetventil #

När man kör mycket på brytningen så får magnetventilen arbeta väldigt mycket och detta gör att magnetventilen får arbeta hårdare än vad som är tänkt. Som följd har vi märkt att strömmen ökar på kabeln där magnetventilen sitter ansluten. Om induktiva givaren tar ström ifrån samma kabel som ventilen sitter på så ökar alltså strömmen på hastighetssignalen och detta kan i långa loppet göra att frekvensprocessorn kan gå sönder.

Kontroll/Test av signal #

Signal (svart) ska vara 0V i normalläge. Då metallföremål är nära sensorns huvud (blå delen) är utsignalen ca 12V och lysdiod tänds på givaren. Detta kan testas med vanlig multimeter (mät på svart).

Powered by BetterDocs