Anvisning Varvtalsregulator H-Version (03-164)

OBS VIKTIGT! Det krävs grundläggande kunskaper rörande bilel och mek-erfarenhet för att koppla in denna produkt. Vid felaktig inkoppling kan produkten skadas, eller önskat resultat utebli. Vid felaktig inkoppling kan även produkten skadas efter en viss tid. Support ges endast i mån av tid, uteslutande på e-post och vi förbehåller oss rätten att neka support om du som installerar ej besitter rätt kompetens. Kontakta en av våra ÅF om du behöver hjälp. Se ÅF-lista på denna länk.

Introduktion #

I detta dokument kommer vi gå igenom hur en installation av en Varvtalsregulatorn H-Version ska gå till. Vi kommer att ta upp viktig information, vad som är bra att tänka på och hur regulatorn fungerar.

OBS! Missa ej checklistan i slutet av manualen innan du besiktar. Detta är jätteviktigt att kontrollera.

Vad krävs för montering #

  1. Vid installation ska batteri kopplas bort från bil. Koppla bort pluspol (+), låt jord (-) sitta kvar.
  2. Tillgång till multimeter och grundläggande kunskap om 12V likspänning.
  3. Var noggrann vid installation för att minimera risken att något kortsluts.
  4. Det är väldigt viktigt att man har rätt spänning på bilbatteriet. Anslut laddare!

Detta behöver du för att installera Varvtalsregulator H-Version #

  1. Relä om du ska styra en tändspole eller magnetventil. Krav!
  2. Lämplig slang att dra kablar i för att skydda din installation.
  3. Elkabel rekommenderad storlek 0,75-1,25 mm².
  4. Isolerade kabelskor och övrigt installationsmaterial.

OBS #

Montera inte systemet i omedelbar närhet av värmekällor tex motorblocket eller grenröret. Utrustningen trivs bäst i sval isolerad miljö. Tänk på kondens och vattenstänk.

Anslut batteriladdare medan ni installerar, tänk på att bilbatteri inte ska vara anslutet under montering av vårt system, men om vi inte har minst 12V så kan du få problem vid uppstart!

OBS! För att installera denna produkt måste du ha grundläggande kunskaper i bilel och 12v system. Vill du ha hjälp med inkopplingen? Se om en återförsäljare finns nära dig www.lohelectronics.se/aterforsaljarlista

Garantier gäller ej vid bristfällig eller oaktsam inkoppling.

Vänligen observera detta innan du börjar installera:

1. All montering måste utföras enligt bästa möjliga tekniska omständigheter. Korrekt elektrisk inkoppling är ett grundläggande krav.

2. All montering sker på egen risk, Loh Electronics AB är aldrig ersättningsskyldiga för skador som kan uppkomma vid montering, vare sig på produkter som installeras eller redan finns installerade i fordonet.

3. Loh Electronics AB ersätter aldrig felsökningskostnader av något slag. Oavsett grundorsak.

4. Är det något som inte fungerar efter inkoppling eller behöver anpassas så hjälper Loh Electronics i största möjliga mån till med felsökningen via support på mail och telefon för att säkerställa att lösningen kommer igång. Anpassningar av produkter är i regel utan kostnad.

5. Loh Electronics AB ersätter aldrig besiktningskostnader i någon form oavsett grundorsak till att en ny besiktning eller regbesiktning blir aktuell.


Anslutning och funktion #

MärkningFunktion
++12V Tändning (får ej dippa när du drar på startmotorn, tidigare tändspolematning)
Jord (så kort som möjligt, ren och fin chassijord)
UTTill Relä/APP-sensor
VVarvtal in från generator eller kamaxelgivare (ej tändspole)
HHastighetsignal
XNedförsbackefunktion Läs mer här
S-Shiftlight lysdiod minusledning (jordas i regulator när shiftlight ska lysa
S+Shiftlight lysdiod plusledning (konstant +12v)

OBS #

Låt inga kablar hänga löst med risk för kontakt mot jord när regulatorn är strömsatt. Skruva ej i kontaktplinten när regulatorn är strömsatt.

Var väldigt noga vid inkoppling till skruvplinten så ingen exponerad koppar eller kardel finns på utsidan av kontaktstycket. Det kan då bli kortslutning.


Förklaring av insignaler (V+H) #

Varvtal (V) #

Varvtalssignal får du normalt från bilens generator. På vissa bilar finns ett W-uttag där varvsignal då normalt finns. Saknas detta uttag måste du öppna generatorn och löda in dig på en av statorlindningarna och dra ut en kabel därifrån som du kan använda.

Video på hur man gör ett “W-uttag”. #

Är din bil utrustad med kamaxelgivare/vevaxelgivare så kan förmodligen ta
varvsignalen ifrån denna givare istället för från generatorn. Gäller dock inte alla bilar, prova.

Krav på varvtalssignal #

Pulsad signal mellan 0 (max 0,8V) och 4,5V (max15V), frekvens 30 – 2500Hz

Vänligen notera följande #

→ Om ingen signal kommer in på varvingången stänger regulatorn av bilen efter 18 sekunder.
→ Det går ej att ta varvsignal ifrån bilens tändspole. Mätsignalen måste finnas kvar när varvtalsregulatorn bryter. Denna försvinner om varvtal tas ifrån tändspole och bilen startar då inte av sig själv igen.
→ Om varvtalsregulatorn har fått in pulser på hastighetsingången, dröjer det 8 sekunder innan regulatorn återgår till varvtalsläge igen. Observera lysdioderna enligt sida 6.

Hastighet (H) #

Hastighetssignal tas normalt ifrån induktiv givare. Anslut induktiva givarens signal till H-ingången på regulatorn.

Hastighetssignal kan också tas ifrån ABS-givare men då krävs mest troligt en förstärkare (vårt artnr 03-166ABS) Observera att eftersom alla bilar fungerar olika kan du få en ABS-lampa tänd i instrumentpanelen om hastighet tas ifrån ABS-givaren.

En digitalt pulsande hastighetssignal kan även finnas i en kabel bakom mätarhuset, eller på annan plats i bilen. Se denna länk för hastighetssignal i många bilmodeller: https://file.lohelectronics.se/repository/Varvtalsregulator/ Speed-signal-list2.pdf

OBS! Använder du induktiv givare så är 4 pulser per kardanvarv eller 6-8 pulser vid mätning på ett hjul, ett signalminimum. Det är den minsta upplösningen av signalen som regulatorn klarar av att bryta på. Detta resulterar ofta i en ryckig brytning. Det är heller inte ovanligt att inbyggda signaler i bilarna (VSS) tex bakaxelgivaren i en 740/940 har en signalkvalité som resulterar i en ryckig brytning. För bästa komfort rekommenderar vi många mätpunkter, 8-10 per kardanvarv eller 12-16 per hjulvarv. Tänk dock på att inte ha för många mätpunkter, så givaren kan släppa godset mellan mätningarna.

Krav på hastighetssignal #

Pulsad signal mellan 0 (max 0,8V) och 4,5V (max15V), frekvens <2500Hz

Vänligen notera följande #

→ Om varvtalsregulatorn slutar få pulser på hastighetsingången, återgår regulatorn till varvtalsläge igen efter 8 sekunder. Observera lysdioderna enligt sida 6.


Förklaring av utsignal (UT) #

Bensinmotorer #

Koppla regulatorn till att driva +12V-matning till tändspolen via ett relä. Detta resulterar i att vid brytpunkt så kommer tändmodulen att stängas av och inte ge någon signal till tändstiften i motorn. Det är viktigt att relä används för att tändströmmen inte ska gå rakt igenom regulatorn. Se tex vårt relä 03-190 eller SSR-25DD.

Viktigt! H-regulatorn ska inte dela strömmatning med relät. Relät ska ha den tidigare tändspolematningen, men H regulatorn ska ha en separat avskild matning som inte dippar när man drar på startmotorn. Detta finns i alla bilar, tex Volvo 7/9 serie har denna ström i säkringshållaren position 12 eller 13.

Om du styr en APP-sensor behövs inget relä.

Dieselmotorer #

Koppla regulatorn till att driva magnetventilen till bränslet via ett relä. Detta resulterar i att vid brytpunkt så släpper magnetventilen trycket vilket gör att spridarna inte sprutar i bränsle till cylindrarna. Det är viktigt att relä används för att strömmen till magnetventilen inte ska gå rakt igenom regulatorn.
Om du styr en APP-sensor behövs inget relä.

OBS #

Ta inte ström till regulator på samma kabel som magnetventil eller tändspole sitter monterad på! Det är väldigt vanligt att det blir strömspikar eller effektökning på dessa kablar i samband med brytningar.


Skydd mot manipulation och plombering – Viktigt! #

För att installationen ska kunna godkännas av besiktningsorganet måste anslutningar mellan regulator och tändspole/bränsleventil/app-sensor plomberas/skyddas. Övriga anslutningar ska vara robust utförda. Det är en stark rekommendation att muntligen kontrollera din installation med bilprovningen innan besiktning.

Inbyggnadslådan kan komma att plomberas med plomb som har ett serienummer. Detta i sig är inget problem utan snarare en fördel med tanke på att det försvårar manipulation. Om plombnr skrivs in i registreringsbeviset krävs oftast en ny registreringsbesiktning om denna plombering bryts.

Det är vår mening att det ej är rimligt att service och underhåll på bilen ska generera ny registreringsbesiktning. Det är inte en kostnad som kan belastas Loh Electronics AB.

Mycket viktigt att tänka på om du ska besikta #

Ta kontakt med bilprovningskontoret och beskriv hur du tänkt att installera inför besiktning, för att höra dig för om det är något du behöver anpassa dig till. Beställ inte besiktningstid innan allt fungerar i bilen. All typ av installation av varvtalsregulatorn och dess tillbehör måste ske på sådant sätt att ledningar och kontakter skyddas och i vissa fall även plomberas. Vi kan inte svara på vad som är godkänt eller inte då alla installationer ser olika ut och har olika förutsättningar. Gemensamt är dock att regulator och ev. APP-sensor ska byggas in i en låda som sedan plomberas. Har du en bensinbil ska även tändspolens anslutningar plomberas i samma låda, tex. genom att försänka tändspolens anslutningar ner i lådan.


Programmeringsknapp och inställning #

För att följa detta avsnitt, ta bort skyddspluggen i regulatorns lock.

Programmeringsknapp #

Knappen används när varv eller hastighet skall ställas in. Inställning kan göras om hur många gånger som helst. Om inställningen blir fel, håll knappen nedtryckt så är funktionen urkopplad. Nytt värde lagras först när knappen släpps upp.

Inställningar #

Inställning görs i 2 steg, varvtalsläge och hastighetsläge. Det spelar ingen roll vilken som ställs in först så länge du
uppmärksammar vilket läge regulatorn befinner sig i (lysdiod V = varvtalsläge / H = hastighetsläge), av praktiskt
skäl är det bästa att ställa in varvtalet först.

Inställning av varvtal (lysdiod V ska vara tänd hela tiden) #

→ Stå stilla med bilen
→ Varva upp motorn
→ Tryck på knappen när du uppnått önskat varvtal

Förklaring av varvtalsspärr #

Varvtalsbrytningen är en funktion som agerar när bilen står still eller om något är fel med hastighetsavkänningen. Alltså ska varvtalsbrytningen ske lite tidigare än 30km/h på den högsta brukbara växeln. Vanligast är 100-300 varv lägre än motsvarande varv i 30km/h och varierar beroende på om du använder hög- eller spärrat till lågväxel. Högst brukbara växeln varierar beroende på om du spärrat till lågväxel eller ej. Om du använder dig av högväxlar så behöver du spärra överblivna växlar. Vilken växel det blir avgör varvtalet du ligger på i 30km/h. Motorn ska ligga på ett bekvämt varvtal, några hundra varv över tomgång men inte för högt t.ex. 1500-2000 varv. På bilar med automatväxellåda måste varvtalsspärren ställas extra snävt för att den inte ska kunna gå för fort.

Inställning av hastighetsvärde (lysdiod H ska vara tänd hela tiden) #

→ Hissa upp bilen (direkt på länkarmar/bakaxeln så bilens fjädring är som när den står på marken)
→ Kör i 30km/h och tryck på knappen (har du monterat Varvtalsregulatorn så att den nås från kupén är det allra enklaste att åka i 30 på vanlig väg och trycka på knappen)

OBS #

Anledningen till varför du ska hissa på länkarmarna och/eller bakaxeln är så ingen drivled bryts av eller i värsta fall hoppar ur differentialen.

Exempel för omprogrammering #

→ Starta regulator genom att strömförsörja den (vrid på nyckeln)
→ Håll in programmeringsknappen
→ Starta motorn och varva upp till önskat varvtal
→ Släpp knappen
Då kommer regulatorn att börja bryta på det varvtal som du var på just när du släppte knappen.

Varvtalsregulatorn förblir i hastighetsläge i 8 sekunder efter det att fordonet kommit till stopp. Var därför noga med att kontrollera i vilket läge regulatorn befinner sig i genom att kolla på lysdioderna inför inställningen.


Förklaring av lysdioder #

BenämningFunktionDiod
V
Varvtalsläge
Indikerar att regulatorn är i varvtalsläge. När bilen står stilla med
motorn igång (hastighetsignal finns ej) ska regulatorn vara i detta läge.
H
Hastighetsläge
Indikerar att regulatorn är i hastighetsläge. Så fort bilen rör sig och hastighetspulser kommer, går regulatorn över i denna mod och H lyser
i stället för V. Observera att när bilen stannar, dröjer det ca 8 sekunder innan den går tillbaka till varvtalsmod.
PL
Pulsindikering
Då bilen står stilla på tomgång ska denna blinka och indikera varvtalspulser. Den ska inte lysa fast eller vara släckt, den ska blinka. När bilen rör sig indikerar den pulser från hastighetsgivaren och ska då blinka i
takt med t.ex. varvet på kardanaxeln.
BR
Brytning/
Inställning
Då varvtal överskrids i varvtalsmod eller hastighet överskrids i hastighetsmod lyser denna röd. Vid inställning (knapp släpps upp) blinkar denna 1 gång och indikerar mätning och lagring av varvtal respektive hastighet. Om man vill öka varvinställning eller hastighet håller man inne knappen och släpper upp den vid önskat varvtal respektive hastighet.
Alla dioder
lyser samtidigt
Indikerar fel på varvtalssignalen Kontrollera varvtalssignalen. Varvtalsregulatorn kräver varvtal inom 18 sekunder efter påslag. Om varvtalsregulatorn inte får varvtal inom denna tid stängs den ner och måste bli strömlös för att sedan kunna starta igen.

Shiftlight-diod och nedförsbacke-funktion #

Shiftlight-diod (S+ och S-) #

Shiftlight är en lysdiod som kan placeras på instrumentbrädan eller annan önskad placering. Regulatorn aktiverar utgången S+ när det är ca 6% kvar till brytvarv/hastighet. Lämplig instruktion till användare är att ”kör inte med shiftlight tänd” utan slå av något på gasen när lysdioden tänds. För att komplettera en befintlig Varvtalsregulator H-version med kontaktplint för Shiftlight, se artnr 03-199.

Nedförsbacke och frikoppling “nedförsbacke-funktion” #

OBS – Nya regler 31 Augusti 2023 #

I samband med nya regler som trädde i kraft 31 Augusti 2023 så får man inte frikoppla vid en nedförsbacke för att köra fortare! Läs mer här

Funktion #

Viktigt! Nedförsbackefunktionen är en extra-funktion. Den omfattas inte av produktens garanti eller funktionsgaranti. Den kan fungera både som önskat och oönskat i olika installationer. Koppla ur den permanent om det inte fungerar bra.

I hastighetsläge bryter regulatorn när hastigheten överstiger inställt värde. Om man kör i en nedförsbacke och kopplar ur med kopplingen, eller har automatlåda, så stannar motorn om farten inte minskar. Detta är inte bra om man t.ex. har servobromsar och servostyrning.

För att lösa detta så kan nedförsbacke-funktionen aktiveras. När funktionen är aktiverad så kommer regulatorn att tillåta motorn att vara igång när varvtalet ligger på 2/3-delar av inprogrammerad varvtal. Även fast hastigheten överstiger programmerad hastighet.

OBS #

Vänligen observera följande problem som kan uppstå i samband med aktivering av nedförsbacke-funktionen

→ Om man ställer varvtalet för högt, så kan det bli så att när man kör på 2:an så bryter den korrekt, men när man lägger i 3:an så bryter den inte längre utan bilen kan köras över inställd gräns.
→ Samma problem gäller om man har 4:an och 5:an ospärrade då ett lägre varv än det i varvtalsläge inställda varvtalet nås i hastighetsläge = regulatorn bryter ej.

Anledningen till att våra varvtalsregulatorer ej levereras med nedförsbacke-funktion aktiverat är de diffusa scenarion gällande utebliven brytning som kan uppstå i samband med denna funktion.

Om din bil har APP-sensor monterad så är denna funktion helt oanvändbar och ställer bara till med problem. Använd inte funktionen!

Hur aktiverar jag funktionen? #

Aktivering av nedförsbacke-funktionen görs genom att jorda “X” på kontakten. Det går bra att seriekoppla regulatorns “-”.

Trottoarkants-funktionen #

När bilen rör sig kommer normalt pulser på hastighetsingången. När man sedan stannar dröjer det ca 8 sek innan den återgår till varvtalsläge. Detta gör att man lättare kan starta i backe eller komma över en trottoarkant genom att ”gunga bilen” en gång för att aktivera hastighetsläget och på så sätt släppa varvtalsspärren om lite mer gas måste ges för att komma över en kant eller annan situation.


Checklista inför besiktning med H-regulator #

Boka ej besiktningstid innan samtliga punkter nedan är uppfyllda godkänt. Loh Electronics AB kommer inte stå för några omkostnader för besiktning.

□ Bilen går ej över 30km/h oavsett växel
□ Växlar som gör att bilen går fortare än 30km/h på tomgång eller nödvarv, är bortkopplade (endast manuell)
□ Bilens eventuella farthållare är demonterad permanent
□ Hastighetsregulatorn är inbyggd och redo för plombering
□ Punkten där gaspedal, tändspole eller magnetventil påverkas är skyddad eller redo för plombering
□ Alla signalkablar samt +12v matningsledare är rimligt skyddade mot oavsiktlig skada
□ Varvtalsläget fungerar korrekt, även om hastighetssignal kopplas ur antingen vid givare, eller vid regulators H kontakt
□ Jag har fått intyg och kontrollerat att mitt intyg är giltigt
□ Är min bil en Volvo 7/9-serie har jag tagit strömmatning till H-regulatorn från säkringshållare nr 12 eller 13 och EJ från den tidigare matningen till tändspolen. Endast relä ska ha ström från tidigare tändspolematningen.

Powered by BetterDocs