Kopplingsschema till integrerad tändspole & relä (V6)

Kopplingsschema 12V (+15v) #

Kopplingsschemat visar en 6-cylindrig (V6) bensin motor med vajer gas. Som har integrerad tändspolar och är serie kopplade från ECU till respektive cylinder som kopplingsschemat nedan visar.

Viktigt har du integrerad tändspolar som är parallellkopplade så fungerar inte detta kopplingsschema. Är det parallellkopplat så måste man montera ett relä på respektive cylinder för att det ska fungera.


Kopplingsschema (JORD) #

Ibland så har ECU en styrsignal som behöver möta tändspolarna snabbare än vad relät kan erbjuda, detta gör att man ibland får ansluta sig mot jorden istället och man använder samma metod fast omvänt på kablarna.


Powered by BetterDocs