Anvisning till slangkoppling och plomberingsslang

  1. Börja med att borra ett 20mm hål i lådan.

2. Skruva ditt slangkopplingens mutter på in sidan. Och dra åt hårt.


3. Slangkopplings mutterskydd ska sättas som översta bild visar. Blir det felvänd så kan inte
plomberingsslangen skruvas på slangkopplingen.


4. När plomberingsslangen är klippt till rätt längd som man vill ha. Så ska rätt sida användas för att
enklare skruva in slangen på slangkopplingen. Se bild nedan vilken som är rätt och fel sida.


5. Summa summarum. Är slangkopplingens mutterskydd rättvänd på slangkopplingen och rätt sida av
plomberingsslangen är nu redo att skruvas på.


6. Hål i slangkopplingens mutterskydd och skruva in plomberingslangen så det nyper till.


7. Nu skruvar du åt både slangkopplingens mutterskydd och plomberingsslang samtidigt, tills det
sitter hårt.


8. Klart.


Powered by BetterDocs