D-Version med pulsgivare på kardan

Speciell tillämpning med användning av varvtalsregulator ”Diesel”.

En del av våra kunder vill mäta hastighet i stället för att mäta varvtalet. Varvtalet blir ju olika för olika växel man har i. Här är en lösning som fungerar bra:

En pulsgivare monterad vid kardanknuten och ger pulser till en ”D”-regulator. Regulatorn ger normalt spänning ( +12VT) till tändspolen. När farten understiger 33km/tim går allt som vanligt, men när den överstiger 33 så bryts +12V till tändspolen och bilen går inte att köra fortare.

Här är den enkla skiss på inkopplingen som använts:

Powered by BetterDocs