Installationsexempel 3 – H-Version

Här är ett exempel som också finns på transportstyrelsens sida på nätet. Det är en Volvo 745 som byggts om till A-traktor, med bl.a H-regulatorn.

Här är tilläggsinformation, resultat efter besiktningen:

Powered by BetterDocs