Anvisning Elektromagnetiskt relä (03-190)

Introduktion #

I detta avsnitt så går vi igenom hur man ska ansluta Elektromagnetiskt relä för att få en snabb och säker brytning på både tändsystem, magnetventil, spridare m.m.

Detta relä används för att göra brytningen via en Varvtalsregulator, anledningen till att vi använder relä är för att få en snabb och smidig brytning men främst för att skydda vårt system från eventuella problem som kan uppstå från bilen när vi bryter strömmen till t.ex. tändsystem eller magnetventil.

Om du har APP-sensor så behöver du inte något relä.

Anslutning #

PIN 1 = Jord
PIN 2 = UT från varvtalsregulator
PIN 3 = +12V tändning från bilen
PIN 4 = Används ej
PIN 5 = Till tändspole/magnetventil
DIOD = Likriktardiod notera grå märkning

Information #

Det är viktigt att anslutningen görs ordentligt och att kabelsko är isolerade för att minimera risken att något blir kortslutet.

Tändspole #

Elektromagnetiska relät använder en likriktardiod monterad i kabelsko mellan pinne 5 och 3. Se till att denna diod inte skadas eller att ”benen” på dioden kommer i kontakt med metall eller riskerar att bli kortsluten. Denna diod skyddar varvtalsregulatorn från kraftiga strömspikar som kan komma ifrån en induktionslast från just tändsystem.

Direkt länk till kopplingsschemat till tändspole.

Magnetventil eller spridare #

Likriktardioden är inte nödvändig när man ansluter mot magnetventil eller spridare.

Direkt länk till kopplingsschemat till magnetventil.

Direkt länk till kopplingsschemat till spridare.

Powered by BetterDocs