H-Reg – Installationsanvisning Nissan King CAB D22

Anvisningen förutsätter följande delar

H-regulator 03-164
APP-sensor 03-170

Valfria tillbehör
Mångledad kabel 03-195
Monteringslåda 03-152

Denna anvisning ska ses som ett komplement till produkternas respektive manualer.

Insignaler till H-regulator 03-164 #

Varvtal, hastighet och +12v matning kan tas direkt ifrån mätarhuset. Se nedan en bild från vart du kan ta signalerna.
Jorda regulatorn i chassi.

Insignaler till APP-sensor 03-170 #

För inkopplingen rekommenderar vi här det mångledade kablaget. I pedalen finns flera kablar, vit och grön är de kablar som ska användas med APP-sensorn kanaler in/ut 1 och 2.

Vit kabel ska klippas, från pedal ska den till In1, vidare upp i bil på Ut1
Grön kabel ska klippas, från pedal ska den till In2, vidare upp i bil på Ut2

Observera att APP-sensorn måste justeras efter installation. Mät på In1 och justera in appsensorn till rätt (samma som in1) värde på Ut1. Ställ Ut2 till 0v.

OBS! Identifiera jordkabeln genom tex. “summring” mot chassijord. Använd strömtjuv på pedalens jordkabel och jorda appsensorn här.

(grön kan misstas för en jord, den är dock inte jord. det är en fullgasswitch och ska enligt ovan användas på in2/ut2)

Powered by BetterDocs