H-CAN- Volvo V70L Byggbeskrivning

Byggbeskrivning (Tack till Jonas för uppförande av dokument)

REDOGÖRELSE OM VILKA ÄNDRINGAR SOM UTFÖRTS PÅ FORDONET

Ombyggnation av Volvo L + V70 från PB till A-traktor
Registrerings nr:
Chassinr:

Ombyggnationen är utförd av

Ort/ datum ____________________________________

Namnförtydligande_______________________________

Namnteckning__________________________________


Förstängning utrymmen #

Förstängningen är utförd enligt nedan

Baksätet samt dess bälten demonterade.
Ramverk uppbyggt av 45*45mm reglar förankrade i fordonet.
Extra förankringspunkter fastsvetsade i fordonet.


Bilder: Ramverk
Ramverket är klätt med 10mm spånskivor samt klädseltyg.Bild: Ramverk klätt med spånskivor

Galler svetsat av 15*15mm fyrkantsrör och 40*40*3mm nät placerat och förankrat i fram respektive bakkant av ramverket.


Bild: främre galler


Bild: bakre galler


Hastighetsreglering #

Hastighetsregleringen utförs m.h.a LOH Electronics H-CAN 03-140.
Se vidare i sep. dokumentationen kring funktion.

Placering regulator och kopplingspunkt
Inkopplingen i bilens system samt placering av utrustningen är under vindrutetorkarna bredvid kupéfiltret (åtkomligt under plastkåpa i motorrum) enligt bild nedan.

Kapsling av regulator och kopplingspunkt
Regulatorn skyddas av alu-låda förberedd för plombering.
Kablaget skyddas av metallslang med förskruvningar.
Kopplingspunkten mot fordonets kabelstam skyddas av alu-låda förberedd för plombering.
Kopplingarna är lödda och skyddas med krympslang.
Lådorna är fästa i fordonet med vagnsbultar och låsmuttrar på insidan av resp. låda för att förhindra åverkan.


Bild: Placering och kapsling


Bild: Kopplingar i fordonets kabelstam


Urkoppling av farthållare #

Farthållarens kontrolldel är demonterad permanent från blinkersspaken.
Kablage avklippt.


Kopplingsschema (S/FTP kabel, 4par, dominant färg först i beskrivningen) #

Powered by BetterDocs