Anvisning APP-sensor Volvo (03-170-VOLVO)

Introduktion #

I detta dokument så går vi igenom hur du ska ansluta en Gaspedalsstyrning (03-170-VOLVO) till din Volvo. Denna anvisning är framtagen pga. att man måste göra på ett korrekt vis för att få det att fungera. Följ dokumentet från punkt till pricka så kommer det att fungera i din bil.

OBS! Du ska ej justera appsensorn. Den är redan justerad till din bil när du får den. Om UT3 justeras, måste APP-sensorn skickas till Loh Electronics AB för omkalibrering.

Information #

I gaspedalkontakten till Volvo finns 6 kablar. På position 2 och 5 finns de variabla signalerna som ska användas med gaspedalstyrningen. Notera att gaspedalen kan vara spegelvänd.

Innan du börjar installera #

Orientera dig enligt följande genom att mäta följande värden med tändning på och tomgång:

 • Pos 1 – 12v (matning)
 • Pos 2 – 1v (digital variabel)
 • Pos 3 – 0v (jord för analog variabel)
 • Pos 4 – 0v (jord för digital variabel)
 • Pos 5 – 0,4v (analog variabel)
 • Pos 6 – 5v (matning)

I vissa Volvo är ordningen spegelvänd. Genom att göra ovan mätning, kan du själv identifiera vilken kabel som har vilken position. Det finns ej variationer. Antingen är det som ovan, eller så är det spegelvänt. Beakta din orientering vid inkoppling i APP-sensorn. Det är viktigt att rätt kabel hamnar på rätt ställe.

Inkoppling – Viktigt att följa! #

 1. Ta av batterijorden
 2. Position 1 i gaspedalen har 12V, tjuva in dig med en strömtjuv och strömmata gaspedalstyrnigen från denna 12V matning.
 3. Klipp av och förläng bägge kablarna med variabel spänning, märk upp dem så du vet vilken kabel som går vart.
 4. Kabel på position 5 som kommer från pedalen ska kopplas till IN1
  Samma kabel som går vidare till bilens styrdon, ska kopplas på UT1
 5. Kabel på position 2 som kommer från pedalen ska kopplas till IN3
  Samma kabel som går vidare till bilens styrdon, ska kopplas på UT3
 6. Ta jord till gaspedalstyrningen från gaspedalens position 4 med tex strömtjuv – VIKTIGT!
 7. Kontrollera att inkopplingen är korrekt en sista gång innan du stoppar tillbaka batterijorden
Position i pedalKopplas till APP-sensorFärg på kabelsats 03-176
Pos 1 – 12V (matning)+12V (via strömtjuv om ej kabelsats)Röd
Pos2 – 1V (digital variabel)Pedal > IN3 > UT3 > ECUIN3 = Vit & UT3 = Gul
Pos 3 – 0V (jord för analog variabel)Används inteSvartröd (används ej)
Pos 4 – 0V (jord för digital variabel)0vGrön
Pos 5 – 0,4V (analog variabel)Pedal > IN1 > UT1 > ECUIN1 = Brun & UT1 = Orange
Pos 6 – 5V (matning)Används ejSvartröd (används ej)

Viktigt! #

 1. Alla anslutningar ska vara ”hela och rena” och göra bra kontakt
 2. Jordpunkten är extra viktig att den tas från position 4 i gaspedalens kontakt, samt gör bra kontakt där.

OBS! #

Efter inkoppling visar IN3 0V oavsett gaspådrag. Detta är helt normalt.

Inkopplingsschema #

Powered by BetterDocs