H-CAN Chrysler 300c Touring 2006

Installation av H-CAN (03-140) i Chrysler 300c Touring 2006. Tack till Stefan Eriksson som har utfört denna byggbeskrivning.


Kabelstammar #

 • Eltejp tas bort från kabelstammarna ”Rattstång” ”Tändning” och ”ODB”.
 • Gaspedalen monters lös från torpedväggen. 3st muttrar storlek 10.
 • ODB-II uttaget monteras ner från järnstaget. Uttaget sitter vänt med anslutningen framåt två. stjärnskruvar håller uttaget. En kabelklämma tas lös från järnstaget. dras rakt upp.
 • Kontakten till ”Tändning” tas loss från rattlåset, genom att den röda ”knappen” dras utåt för att ”låsa upp” kopplingen som sedan dras isär.

Kabelstam (Gaspedal) (A1) #

 • Gaspedalen monterats lös från torpedväggen. 3st muttrar storlek 10.
 • En grövre nål nyttjas för att kunna mäta värdena på respektive ledare.

Kabelstam (Rattstång) (A2) #

 • På fotot ovan är eltejp och en etikett borttaget från kabelstammen.

Kabelstam (OBD-II) (A3) #

 • Eltejp och en etikett har avlägsnats från kabelstamen.
 • ODB-II uttaget har monterats ner från järnstaget. Uttaget sitter vänt med anslutningen framåt. Två stjärnskruvar håller uttaget. En kabelklämma har lossats, dras rakt upp.

Kabelstam (Tändning) (A4) #

 • Eltejp borttaget från kabelstammen.
 • Röda ”knappen” på kontakten dras utåt så att kontakten kan tas bort från tändningslåset.
 • Denna strömmatning har valts med hänsyn till att H-CAN modulen endast skall vara strömsatt då bilen är startad. Minskar risken för urladdning av batteri.
 • Matningen till tändningslåset sker på pin5 och är kopplad via säkring8, 15A.

Inkoppling av H-CAN box #

 • Canbussignaler för hastighet och varvtal tas genom inkoppling på CAN-C bus i kabelstammen upp till ratten.
 • SCM = Steering Controll Module.

Kabelstam till H-CAN (03-140) #

 • Kabelstam till H-CAN Can modulen tillverkades i bänk för att underlätta arbetet i bilen.
 • Tvåpoliga honkontakter nyttjades för att tillverka två byglingar. Byglingarna nyttjas för att kunna köra bilen utan H-CAN inkopplad, då med full funktion på gaspedalen under själva byggperioden. Plasten på byglingarna anpassades för att passa bredvid varandra mitt på ett kontaktstycke. Byglingarnas två stift löddes ihop med hjälp av en bit kabel.
 • Då arbetet i detta stadium fokuserar på att få till funktionen har inte plomberingsarbetet påbörjats.
 • OBS: Hankontakten och de två byglingarna är inte från Loh Electronics. Denna hankontakten är något större, än den som levereras av Loh till H-CAN modul. Byglingar ingår inte i H-CAN paketet från Loh Electronics.

Inkoppling av CAN-bus, +12V, UT & In signaler #

 • Samtliga inkopplingar är gjorda genom lödning som skyddats med krympslang och eltejp Som extra skydd har buntband nyttjats som dragavlastning. Buntbanden avlägsnas vid plombering.
 • Anslutningarna plomberas när H-CAN fungerar som det är tänkt.

Test av H-CAN #

 • På bilden är byglingarna monterade i kontaktdonet för att få full funktion på gaspedalen.
 • Vid mätning av signalerna från gaspedalen, med bilen startad, erhölls följande värden. (Värden inom parentes är från tidigare mätning med tändningen på men bilen ej startad):
 • Pin 2 Signal 0,50v (0,43v) Opåverkad / 4,62v (4,56v) Fullt påverkad.
 • Pin 5 Signal 0,28v (0,20v) Opåverkad / 2,33v (2,26v) Fullt påverkad.
 • Kontrollmät jord och +12v samt provkör bilen och se så den fungera som vanligt samt att inga felmeddelande visas.

 • På bilden ovan har hankontakten bytts till den som kommer med regulatorn.
 • Regulatorn har kommit från LoH och monterats för testkörning.
 • Gul lampa lyser = ok
 • Bra att tänka på: stick inte in kablarna för långt i kontaktstycket (hanen) om du monterar kablarna med kontaktstycket löst. Om man gör det kan det vara svårt att få kontaktstycket riktigt i botten på honkontakten på regulatorn. Detta kan då leda till glapp i kontakten.
 • Inga justeringar behövde göras på regulatorn, LoH fabriksinställningar fungerade utmärkt.
 • Testen gjordes även med ABS-säkringar 17 och 21 borttagna i den främre säkringsboxen. Regulatorn gick då i felsäkert läge, allt enligt vad den skall göra.
 • Farthållaren moterades även fysiskt bort.
 • Nu kan arbete med plombering och slutmontering påbörjas.

Plombering #

 • Metallbox (03-152) “121x145x54” från LoH nyttjades för placering av H-CAN.

Plombering av kabelanslutning #

 • Montera ner gaspedalen. Från inkopplingspunkten dras kablarna in i slangen.
 • Fixering görs med eltejp och buntband.
 • Kabelskyddsplomberingen fixeras med två buntband. Popniten sätts på plats när allt är monterat, objektet provkört och fungerar som det ska.
 • Gaspedalen monteras.

Plombering av kabelanslutning #

Skydd av original anslutningar till gaspedal.

Gaspedalen lossas något så ett hålband kan föras in mellan gaspedalen och
torpedväggen.

Gallret böjs ner över kabelanslutningen och popnitas fast i hålbandet som böjts runt gaspedalens kontaktstycke. Hålbandet nitas sedan ihop med sig själv

Ett hålband monteras från skruven som håller rattstångsdamasken i torpedväggen till hålbandet vid gaspedalen. Hålbandet borras upp något så det passar på den befintliga skruven. En extra mutter håller hålbandet på plats. Den extra muttern på den befintliga skruven plomberas genom att hålbandet viks tillbaka över muttern och popnitas ihop.


Montering av metallbox (03-152) #

Metallboxen monteras med två skruvar i plåten under ratten. Låt metallboxen ta stöd vid de röda pilarna så hamnar boxen bra i läge.

 • Kablaget tillsnyggat.
 • Nu kan plåten vikas upp och skruvas fast medans H-Can modulen ”sticker ut”. Detta gör att objektet kan provköras och eventuella justeringar av hastighetsbegränsningen i modulen kan göras på ett bekvämt sätt.

Nitning av kabelanslutningar #

När allt fungerar nitas kabelskydden vid de olika anslutningspunkterna.


Slutmontering H-CAN #

 • Lådan på plats och plåten fastskruvad.
 • Sätt inte tillbaka paneler och inredning innan besiktningen är genomförd.

A-traktor klar! #


Powered by BetterDocs