Rekommendation angående inkoppling i grön kontakt

Vare sig det gäller H-REG, H-CAN eller APP-sensor så ska det vara elektriskt korrekt installerat i den gröna kontakten. Ingen exponerad koppar får finnas på utsidan av kontakten. Detta är jätteviktigt eftersom det föreligger stor risk för kortslutning om det inte är elektriskt korrekt här.

Gör såhär:

Powered by BetterDocs