Mät alla In och Ut kanaler på H-CAN (03-140)

Mät alla In och Ut kanaler på H-CAN (artnr:03-140) för att vi ska kunna veta vad bilen har för gaspedal värden och vad H-CAN har för inställt värde.


Bilens regnummer: 
Tar du jorden från bilens gaspedal eller bilens chassi jord? 
Jord: 

Full tändning på 
In1 
Ut1 
In2 
Ut2 

Full tändning på ”gaspedal nedtryckt” 
In1 
Ut1 
In2 
Ut2 

Full tändning på ”med knapp nedtryckt” 
In1 
Ut1 
In2 
Ut2 

Full tändning på ”med knapp nedtryckt” och ”gaspedal nedtryckt”   
In1 
Ut1 
In2 
Ut2 

Bild på In och Ut kanalerna. #

Powered by BetterDocs